Suoraan sisältöön

SULUNPERÄNTIEN KATUSUUNNITELMA VÄLILLÄ ASMALAMMENTIE-RUUKKISUONTIE SEKÄ SULUNPERÄNKUJAN RISTEYSJÄRJESTELYYN LIITTYVÄ KATUSUUNNITELMA

Kohde sijaitsee Jyväskylän keskustasta noin seitsemän kilometrin päässä Asmalammen asemakaava-alueen koillispuolella Misukantien ja Ruukkisuontien välissä. Suunnittelukohde rajautuu pohjoisessa Ruukkisuontiehen, idässä Sulunperänkujan ja Misukankujan teollisuustontteihin, lännessä teollisuus- ja omakotitalotontteihin sekä osittain puistoalueeseen ja etelässä Asmalammentien ja Misukantien risteykseen.

Katualueella on Sulunperäntien alkuosuuden rakentamisen yhteydessä osittain suoritettu maaleikkaustöitä. Sulunperäntien loppupäässä on katua myös pohjattu, jota voidaan käyttää hyödyksi uudella osuudella. Alueella on myös vanhaa metsää sekä soistunut alue Sulunperänkujan liittymäjärjestelyjen pohjoispuolella. Maapohjalla on moreenia, kalliota sekä loppuosuudella esiintyy myös turvetta.

Sulunperäntien alkuosa on rakennettu sekä asfaltoitu. Uusi katu tulee jatkumaan asfaltoituna Ruukkisuontien risteykseen asti. Katu on suunniteltu avo-ojallisena poikkileikkauksena. Ajoradan leveys on 7,5/7,0 m, välikaista 4,0 m sekä yhdistetty jalankulku-ja polkupyörätie 3,5/3,0m. Liikenneväylät valaistaan ja katujen reuna-alueet nurmetetaan.

Katujen suunniteltu korkeusasema on alku- ja loppuosuudella nykyistä maanpintaa hieman ylempänä. Keskivaiheilla plv 220-320 katu on kallioleikkauksessa, josta saadaan louhetta rakennekerroksiin. Katujen kuivatus hoidetaan avo-ojilla. Avo-ojat liittyvät Sulunperäntien eteläpäässä Misukantien ja Asmalammentien kuivatusjärjestelyihin.

Sulunperäntien kadun rakentaminen on suunniteltu alkavaksi alkuvuodesta 2010. Kadunrakennuskustannuksiin on katujen osalta varattu 250 000 euroa, lisäksi tulevat vesihuollon toteuttamiskustannukset.

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa 22.12.2009. – 12.1.2010.

Lisätiedot: suunnittelurakennusmestari Matti Kyrönlahti, puh (014) 266 5119

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus Sulunperäntie (pdf)

Pituusleikkaus Sulunperänkuja (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta