Suoraan sisältöön

TAITONIEKANTIEN VÄLIN TIETILÄS - VEHKAKUJA KATUSUUNNITELMA

Taitoniekantie sijaitsee Kortepohjassa. Se johtaa Nisulankadulta Kaivokadun jatkeena Kortepohjan ylioppilaskylään ja siitä edelleen Wilhelm Schildtin kadulle. Kokoojakatuna Taitoniekantienä käytetään myös osana linja-autojen reittejä. Ylioppilaskylän opiskelijoiden ansiosta kadulla on paljon jalankulku- ja polkupyöräliikennettä.

Taitoniekantien jalankulku- ja pyörätie nyt parannettavaksi suunnitellulla osuudella on nykyisellään huonossa kunnossa routimisen aiheuttamien haittojen vuoksi. Lisäksi jalankulku- ja pyörätie on liian kapea nykyisille käyttäjämäärille.

Katusuunnitelman muutoksessa Taitoniekantien jalankulku- ja pyörätietä esitetään levennettäväksi. Asfaltilla päällystetyn osuuden leveydeksi esitetään 3,5 metriä ja betonikivetyn erotuskaistan leveydeksi 0,5 metriä. Taitoniekan korkeusasema pysyy nykyisellään. Hulevesien poisjohtamiseksi rakennetaan 5 uutta hulevesikaivoa, jotka voidaan liittää nykyiseen hulevesiviemäriin. Katuvalaistusta ei tarvitse uusia. Kadunrakennustöiden lisäksi on suunniteltu vesihuollon uusimistarpeet. Vesijohto, hulevesi- ja jätevesiviemäri on suunniteltu parannettavaksi jalankulku- ja pyörätien alla noin 170 metrin matkalla Tietilään liittymästä Vehkakujan suuntaan.

Taitoniekantien jalankulku- ja pyörätien parantaminen on tarkoitus tehdä kesän 2011 aikana. Taitoniekantien jalankulku- ja pyörätien rakentamisen kustannusarvio on noin 55 000 euroa. Hanke voidaan rahoittaa Kortepohjan alueen maankäyttösopimuksista saatavilla tuloilla. Lisäksi tulevat Jyväskylän Energian vesihuollon uusimiskustannukset.

Taitoniekantien katusuunnitelman muutos oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa15. – 29.3.2011.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Timo Vuoriainen, puh (014) 2665 144

Sijaintikartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta