Suoraan sisältöön

VAAJALINNANTIE VÄLI KENTÄNVIERU - VAAJALINNANTIE 14

Saneerauskohde sijoitsee Vaajakoskella noin kuuden kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta. Saneerauskohteen suunnittelualue alkaa Kentänvierun ja Vaajalinnantien risteyksestä ulottuen Vaajalinnantie 14 tontille asti.

Alue on vanhaa kaava-aluetta. Katualue on paikoitellen erittäin kapea. Tontit rajautuvat pääsääntöisesti Vaajalinnantiehen. Vaajalinnantie on suunniteltu 4,50 m leveänä reunatuellisenä poikkileikkauksena. Väylät valaistaan sekä katujen reuna-alueet nurmetetaan. Kadun suunniteltu korkeusasema on nykyistä Vaajalinnantien tasausta alempana. Maapohja on hiekka- ja silttimoreenipitoinen. Kalliota saattaa hiukan esiintyä maaperätutkimusten perusteella.

Katujen kuivatus hoidetaan keräämällä hulevedet reunakivien vierestä hulevesikaivojen avulla hulevesiviemäriin. Hulevedet puretaan Vaajalinnantien ja Kentänvierun risteyksessä sijaitsevaan hulevesiviemäriin.

Saneerauskohteiden rakentaminen on suunniteltu alkavaksi syksyllä 2010. Kaupunkirakennepalveluiden yhdyskuntatekniikan vastuualueen investoinnin rakentamisohjelmassa on varattu kadunrakennuskustannuksiin katujen osalta 60 000 euroa, lisäksi tulevat vesihuollon toteuttamiskustannukset.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa 23.3.-6.4.2010.

Lisätiedot: suunnittelurakennusmestari Matti Kyrönlähti, puh. (014) 266 5119

Sijaintikartta (pdf)

Kartta (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta