Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki » Kaupunkirakennepalvelut » Kadut ja liikenne » Kadut » Suunnittelu » Nähtävillä » 2011 » Väinönkadun muuttaminen kävelypainotteiseksi kaduksi

VÄINÖNKADUN MUUTTAMINEN KÄVELYPAINOTTEISEKSI KADUKSI VÄLILLÄ YLIOPISTONKATU – VAPAUDENKATU

Väinönkadun muuttaminen kävelypainotteiseksi kaduksi välillä Yliopistonkatu – Vapaudenkatu perustuu kaupungin valtuuston 25.8.2003 hyväksymään liikekeskustan liikennesuunnitelmaan. Päätöksen mukaan Väinönkatu suunnitellaan kävelypainotteiseksi kaduksi, mikä on katkaistu autoliikenteeltä Kauppakadun kohdalta, mutta millä sallitaan välttämätön tontille ajo ja huoltoliikenne.

Jyväskylän keskustavisiossa vuodelle 2020 määritellään ydinkeskustan kehittämisen potentiaaliksi yläkaupungin ”boheemikorttelit”, ”keskeinen kulttuuriakseli” ja kävelykadun ympärille laajentuva kävelykeskusta, ”elämysoleskelu”. Ympäristötavoitteiksi määritellään huoliteltu ja viihtyisä katutila ja oleskelupaikat sekä monipuolinen reitistö. Yleissuunnitelmassa etsittiin mahdollisuuksia ja ratkaisumalleja sekä etenemispolkua näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Yleissuunnitelman yhtenä lähtökohtana oli lisäksi Keski-Suomen museon laatima selvitys Väinönkadun rakennushistoriallisesta merkityksestä. Nykyinen katukuva on kerroksellista, rikkonaista ja jäsentymätöntä. Yhtenäisin osa on 1940 ja 1950 –lukujen rakennusrivi Yliopistonkadun puoleisessa päässä. Kauppakadun risteysalueen 20-luvun klassishenkiset kivitalot muodostavat pienen historiallisesti merkittävän ympäristön.

Yleissuunnitelman liikennejärjestelyt perustuvat joukkoliikenteen poistumiseen Yliopiston- ja Vapaudenkadun väliseltä osuudelta (toteutettu marraskuussa 2010). Kiinteistöjen huoltoajo pysyy nykyisellään, kunnes huoltoajolle saadaan uusia yhteyksiä kortteleiden sisäisten liikennejärjestelyiden myötä. Pelastusajoneuvojen liikennöinti mahdollistetaan kadun kaikilla jaksoilla. Yliopistonkadun ja Vapaudenkadun välinen katuosuus muodostuu kahdesta erilaisesta jaksosta. Vapaudenkadun ja Kauppalaispihan huoltorampin välinen osuus on suunniteltu rajoitetun huoltoajon sallivana kävelykatuna. Huoltorampin ja Yliopistonkadun välinen osuus sallii ajoneuvoliikenteen rajoituksettomasti. Yleissuunnitelmassa esitetään myös Hannikaisenkadun ja Vapaudenkadun välisen osuuden parantamista siten, että kävely- ja pyöräily-yhteydet matkakeskukseen paranevat nykyisestä.

Yleissuunnitelmassa on tutkittu kunnallistekniikan uusimistarpeet ja tarvittavat toimenpiteet. Vapaudenkadun ja Yliopistonkadun välisellä osuudella kadun rakennekerrokset uusitaan ja kadulle on suunniteltu toteutettavaksi sulanapitojärjestelmä yhdessä kiinteistöjen kanssa.

Väinönkadun kaupunkikuvallisen ilmeen perustana on sen kävelypainotteisuuden ilmentäminen perinteisestä katumaisuudesta poikkeavin ratkaisuin. Kehittämisen reunaehtona on kuitenkin kadulla välttämättömät huoltoajon tilavaraukset. Kiinteistöjen alla oleviin pysäköinti- ja huoltotiloihin johtavilla katuosuuksilla ajotila rajataan katurakenteilla ja varusteilla. Näille jaksoille sijoitetaan muun muassa polkupyörien pysäköintitelineet.

Kävelykatumaista luonnetta tuetaan pienijakoisen luonnonkivipinnoitteen käytöllä ja kaupunkikuvallisia arvoja korostetaan valaistuksella, taide-, vesi- ja valoaiheilla sekä katukalusteilla.

Kadun valaistus on tarkoitus järjestää pääosin kiinteistöjen kautta heijastuvalla valolla sekä katukalusteisiin upotetuilla valaisimilla. Yleissuunnitelmaan sisältyy myös taideaiheiden toteuttaminen. Suunnitteluryhmässä on ollut mukana jyväskyläläinen taiteilija, jonka ideaan perustuu Kauppakadun liittymään sijoittuva maasta nouseva linnun siipi. Teos on yllätyksellinen ja sitoo keskustan Jyväsjärveen ja luontoon.

Yleissuunnitelmassa Väinönkatu on esitetty toteutettavaksi kolmessa eri vaiheessa kortteli kerrallaan. Hankkeen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu yhteensä noin 4,8 miljoonaa euroa. Näistä kustannuksista kaupungin osuus on noin 3,2 miljoonaa euroa ja kiinteistöjen osuus noin 1,4 miljoonaa euroa. Muut kustannukset jakautuvat Jyväskylän Energialle ja telealan operaattoreille.

Yleissuunnitelmaa on tehty tiiviissä yhteistyössä kadun varren kiinteistöjen edustajien kanssa. Suunnitelmaa on lisäksi esitelty asukkaille pidetyssä yleisötilaisuudessa 18.5.2010, missä suunnitelmasta saatu palaute oli myönteistä.

Yleissuunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa 25.1. – 8.2.2011.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Timo Vuoriainen, puh. (014) 2665 144

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Raportti (pdf)

Jos ei pdf-tiedosto aukea suoraan klikkaamalla, ongelma todennäköisesti johtuu selaimen acrobat-pluginista. Silloin voit hiiren oikealla korvalla linkkiä klikkaamalla tallentaa tiedoston koneellesi ja avata sen sitä kautta.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta