Suoraan sisältöön

Vasarakadun ja Miilukadun katusuunnitelman muutos

Suunnittelukohde sijaitsee Jyväskylän kaupungin Seppälän kaupunginosassa. Alueella on kauppa- ja teollisuustontteja. Vasarakadun ja Miilukadun risteysalueen yli kulkee Jyväskylän Energian omistama 20 kV:n ja Fortumin omistama 110 kV:n sähkölinja. Sähkölinjoille on asemakaavassa osoitettu vaara-alue. Katusuunnitelma pohjautuu vuonna 2010 laadittuun katuyleissuunnitelmaan.

Vasarakadun varteen (osoite Vasarakatu 23 ja 25) on 26.4.2011 hyväksytty asemakaavan muutos, jossa alueelle on muodostettu liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Samassa yhteydessä Vasarakadun katualueeseen on tehty tilavaraus kiertoliittymälle. Korttelialueen asiakasliikenne hoidetaan Miilukadun risteykseen sijoittuvan kiertoliittymän kautta. Liittymän rakentamisen aikataulusta ja rahoituksesta on sovittu maankäyttösopimuksessa kaavamuutoksen hakijan ja kaupungin kesken.

Vasarakadun nykyinen päällysteleveys on 9,0 metriä. Kadun länsipuolella on korotettu 0,75 metriä leveällä välikaistalla erotettu yhdistetty jalankulku- ja polkupyörätie, jonka leveys on 3,5 metriä. Kadun itäpuolella on etelän suunnasta Miilukadulle asti korotettu 1,0 metriä leveällä välikaistalla erotettu yhdistetty jalankulku- ja polkupyörätie, jonka leveys on 2,5 metriä.

Miilukadun nykyinen päällysteleveys on 7,75 metriä. Kadun kummallakin puolella on lyhyellä matkalla korotettu jalankulku- ja polkupyörätie, jonka leveys 3,5 metriä.

Risteysalueelle rakennettavan kiertoliittymän kiertosaarekkeen halkaisija on 18,0 metriä. Kiertotilan leveys on 8,5 metriä, josta korotetun kavennuksen osuus on 2,5 metriä. Kiertosaarekkeen keskusta korotetaan matalalla tukimuurilla Vasarakadun aikaisemmin rakennettujen kiertoliittymien tapaan. Kevyen liikenteen yhteydet rakennetaan 3,5 metriä leveinä, lukuun ottamatta kiertoliittymän koillista liittymäkaarta, jossa leveys on 3,0 metriä.

Katualueen kuivatus hoidetaan hulevesikaivoin ja hulevedet johdetaan hulevesiviemäriin. Kiertoliittymän valaistus ja viherympäristö toteutetaan Vasarakadulla olevien kiertoliittymien mallin mukaisesti.

Vasarakadun ja Miilukadun kiertoliittymän alustava kustannusarvio on noin 285 000 euroa. Kiertoliittymä on tarkoitus rakentaa kesällä 2011.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa 10. – 24.5.2011.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh (014) 266 5114

Sijaintikartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Liikenteenohjaussuunnitelma (pdf)

Pituusleikkaus Miilukatu (pdf)

Pituusleikkaus Vasarakatu (pdf)

Vihersuunnitelma (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta