Suoraan sisältöön

Vesangantien kevyen liikenteen väylän katusuunnitelma

Killerin alueen toimintojen laajentuessa on tullut tarve rakentaa kevyen liikenteen väylä Vesangantien varteen Keihäsmiehenkadun kiertoliittymästä eteenpäin. Katusuunnitelma on laadittu Raviraitti-kadun liittymään asti. Väylän rakentaminen on tarkoitus toteuttaa vaiheittain siten, että ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan väylä välille Keihäsmiehenkatu - Sykeraitti.

Vesangantien kevyen liikenteen väylä on suunniteltu pääosin korotettuna ajoradan viereen. Korotettu väylä muuttaa Vesangantien maantiemäisen ilmeen katumaiseksi. Kaventuva kadun poikkileikkaus tukee paremmin nykyistä 50 km/h nopeusrajoitusta. Kolme metriä leveän väylän välissä on puolen metrin betonikiveyskaista.

Vesangantielle Sykeraitin liittymään on suunniteltu linja-autopysäkit. Pysäkkialuetta korostetaan asentamalla reunakivet molemmin puolin Vesangantietä. Kuivatus hoidetaan hulevesikaivoin ja avo-ojin, hulevedet johdetaan maastoon. Vesangantien valaistus uusitaan ja ajoradasta erillään oleva kevyen liikenteen väylä valaistaan tarvittavilta osin.

Vuoden 2012 alustavaan kunnallistekniikan investointiohjelmaan on varattu 200 000 euron määräraha Vesangantien kevyen liikenteen väylän rakentamiseksi välille Keihäsmiehenkatu - Sykeraitti. Hanke ei sisällä vesihuolto- ja kaukolämpötöitä.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 13. – 27.12.2011.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. (014) 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)
Asemapiirustus 64-1712 (pdf)
Asemapiirustus 64-1713 (pdf)
Asemapiirustus 74-1025 (pdf)
Pituusleikkaus R-2686 (pdf)
Pituusleikkaus R-2687 (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta