Suoraan sisältöön

JOKIVARREN KAAVA-ALUEEN KATUJEN VISAKOIVUNKUJA JA TAHVOSENTIE (ENT. VANHANSILLANTIE) KATUSUUUNNITELMAT

Jokivarren asemakaava-alue sijaitsee Kuokkalan kaupunginosassa. Suunnittelukohde rajautuu Jokivarrentiehen, Arvinkujaan, Kuokkalantiehen ja Äijälänsalmeen. Alue on osittain rakennettua, osittain metsämaata. Suunnittelualueen eteläosa on tasaista, mutta pohjoiseen päin mentäessä maasto laskee jyrkästi kohti Äijälänsalmea. Alueen keskellä hieman muuta ympäristöä korkeammalla sijaitsee avokallioalue. Alueen asemakaava on vahvistettu 2.4.2008.

Rakennettavat kadut ovat Visakoivunkuja ja Tahvosentie (entinen Vanhansillantie). Lisäksi rakennetaan kevyen liikenteen väylä Visakoivunkujan ja Jokivarrentien kevyen liikenteen väylän välille. Tahvosentien kevyen liikenteen väylä yhdistetään Rantaraittiin. Visakoivunkujan varteen on suunniteltu neljän auton pysäköintipaikka ja istutuksin rajattu oleskelualue penkkeineen. Katujen vierialueet nurmetetaan.

Katujen linjaus noudattaa asemakaavan mukaisia katulinjauksia. Kadut on mitoitettu asuinalueen tonttikaduksi. Asemakaavan mukainen katualueen leveys on Tahvosentiellä 12,0 metriä ja Visakoivunkujalla 10,0 metriä. Katujen leveys reunatuesta reunatukeen on 5,5 metriä. Kevyen liikenteen väylien leveys on 3,5 metriä. Tahvosentien reunatuen korkeus on 12 senttimetriä ja Visakoivunkujan 6 senttimetriä. Kadut kuuluvat alueellisen 30 km/h nopeusrajoituksen ja aluepysäköintikiellon piiriin.

Maapohja katulinjalla on melko kantavaa, mutta routivaa tai erittäin routivaa. Kadut, pysäköintialue sekä kevyen liikenteen väylät asfaltoidaan. Katualueiden pintakuivatus hoidetaan pääosin hulevesiviemärillä. Hulevedet puretaan maastoon Visakoivunkujan ja Rantaraitin väliselle puistoalueelle.

Kadut ja kevyen liikenteen väylät valaistaan. Pylväskorkeus kaduilla on 8 metriä ja kevyen liikenteen väylillä 6 metriä. Pylväiden ja valaisimien väri on musta. Kunnallistekniikan investointiohjelmassa vuodelle 2011 Jokivarren alueen katujen kunnallistekniikan rakentamiseksi on varattu 260 000 euron määräraha. Lisäksi tulevat vielä vesihuollon ja kaukolämmön toteuttamiskustannukset.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa 14. – 28.12.2010.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. (014) 266 5114

Sijaintipaikkkartta (pdf)

Asemapiirros (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

Pituusleikkaus J1, J2 (pdf)

Vihersuunnitelma (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta