Suoraan sisältöön

Luvat

Kaupunkirakennepalveluiden toimialueella myönnetään lukuisia erilaisiin toimenpiteisiin liittyviä lupia vastuualueittain. Ulkotapahtumien järjestämiseen liittyy useiden organisaatioiden toimenpiteitä, joista on koottu yhteinen ohjeisto Tapahtumakaupunki-sivuille:

Rakennus-, katutyö-, sijoituspaikka- ja tapahtumalupia voi hakea sähköisesti:

Seuraavassa on koottu vastuualueittain erilliset luvat ja niiden toimenpideohjeistot:

Rakennusvalvonta myöntää seuraavia lupia:

 • Rakennuslupa
 • Toimenpidelupa
 • Purkamislupa, purkamisilmoitus
 • Maisematyölupa
 • Puiden kaataminen kiinteistöiltä
 • Ilmoitusmenettely

Tarkemmin eo. luvista löytyy kohteesta: Rakennusvalvonnan luvat.

Kaavoituksen vastuualueelle kuuluvat:

 • Suunnittelutarveratkaisut
 • Poikkeamispäätökset

Näistä tarkemmat ohjeet kohteesta: Suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamispäätökset

Kaikki kaupungin yleisten alueiden käyttö edellyttää omistajan lupaa. Liikenne- ja viheralueet vastuualue myöntää seuraavia lupia:

 • Katutyöluvat
 • Tapahtumien järjestämiseen liittyviä lupia
 • Sijoituspaikkaluvat rakenteiden tai laitteiden sijoittamisellekaupungin omistamalle maalle

Em. lupien ohjeistot löytyvät kohteesta: Liikenne- ja viheralueet vastuualueen luvat

Jyväskylän seudun jätehuollon luvat ja ilmoitukset löytyvät Jätehuollon viranomaistehtävät -sivulta

Ympäristötoimi myöntää seuraavat luvat:

 • Kemikaalisäiliön jättäminen maaperään
 • Koeluonteinen toiminta
 • Lannan luovutussopimus
 • Lannan patterointi
 • Luonnonmuistomerkin perustaminen
 • Maa-ainesten otto
 • Maanrakennustyö
 • Melun tai tärinän aiheuttaminen
 • Moottoriajoneuvo maastossa
 • Moottorivenekilpailut ja harjoitukset
 • Puiden kaataminen puistoalueilta
 • Vesilain mukaiset luvat
 • Vesistön ruoppaus
 • Vapautus vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä
 • Ympäristölupa

Tarkemmin em. luvista löytyy kohteesta: Ympäristötoimen luvat

Tonttituotannon vastuualue myöntää mm.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta