Suoraan sisältöön

Luvat

Kaupunkirakennepalveluiden toimialueella myönnetään lukuisia erilaisiin toimenpiteisiin liittyviä lupia vastuualueittain. Ulkotapahtumien järjestämiseen liittyy useiden organisaatioiden toimenpiteitä, joista on koottu yhteinen ohjeisto Tapahtumakaupunki-sivuille:

Rakennus-, katutyö-, sijoituspaikka- ja tapahtumalupia voi hakea sähköisesti:

Seuraavassa on koottu vastuualueittain erilliset luvat ja niiden toimenpideohjeistot:

Rakennusvalvonta myöntää seuraavia lupia:

 • Rakennuslupa
 • Toimenpidelupa
 • Purkamislupa, purkamisilmoitus
 • Maisematyölupa
 • Puiden kaataminen kiinteistöiltä
 • Ilmoitusmenettely

Tarkemmin eo. luvista löytyy kohteesta: Rakennusvalvonnan luvat.

Kaavoituksen vastuualueelle kuuluvat:

 • Suunnittelutarveratkaisut
 • Poikkeamispäätökset

Näistä tarkemmat ohjeet kohteesta: Suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamispäätökset

Kaikki kaupungin yleisten alueiden käyttö edellyttää omistajan lupaa. Liikenne- ja viheralueet vastuualue myöntää seuraavia lupia:

 • Katutyöluvat
 • Tapahtumien järjestämiseen liittyviä lupia
 • Sijoituspaikkaluvat rakenteiden tai laitteiden sijoittamisellekaupungin omistamalle maalle

Em. lupien ohjeistot löytyvät kohteesta: Liikenne- ja viheralueet vastuualueen luvat

Jyväskylän seudun jätehuollon luvat ja ilmoitukset löytyvät Jätehuollon viranomaistehtävät -sivulta

Ympäristötoimi myöntää seuraavat luvat:

 • Kemikaalisäiliön jättäminen maaperään
 • Koeluonteinen toiminta
 • Lannan luovutussopimus
 • Lannan patterointi
 • Luonnonmuistomerkin perustaminen
 • Maa-ainesten otto
 • Maanrakennustyö
 • Melun tai tärinän aiheuttaminen
 • Moottoriajoneuvo maastossa
 • Moottorivenekilpailut ja harjoitukset
 • Puiden kaataminen puistoalueilta
 • Vesilain mukaiset luvat
 • Vesistön ruoppaus
 • Vapautus vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä
 • Ympäristölupa

Tarkemmin em. luvista löytyy kohteesta: Ympäristötoimen luvat

Tonttituotannon vastuualue myöntää mm.

Kaupunkirakennepalvelut ovat muuttaneet Rakentajantalosta Kivääritehtaalle

Palvelupiste Hannikainen palvelee osoitteessa Kivääritehtaankatu 6, ovi A1.

Kartta: Kivääritehtaan sisäänkäynnit ja asiakaspysäköinti


Aiotko rakentaa omakotitalon?
Aloita tästä!

Järjestätkö tapahtuman?
Lue aluksi tämä.

Löytyisikö täältä yrityksellesi
sopiva tontti tai uusi toimitila?

Ota yhteyttä!
Asiakaspalvelustamme huolehtii Palvelupiste Hannikainen.

Kaupunkirakennelautakunta
Joukkoliikennejaosto
Tiejaosto
Rakennus- ja ympäristöjaosto
Ympäristöterveysjaosto

Kaupunkikuvatoimikunta
Viranhaltijoiden päätöksiä

Hallintosääntö
Kaupunkirakenteen toimialan toimintasääntö

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta