Suoraan sisältöön

Anniskeluluvat

Järjestäjän on hankittava anniskelulupa, jos tilaisuuteen liittyy alkoholin anniskelua. Alkoholia sisältävien juomien tarjoiluun luvan myöntää aluehallintovirasto (AVI),
lisätietoja aluehallintoviraston sivuilta https://www.avi.fi/web/avi/anniskeluluvat#.VK-7D3uUJAM

Tupakkatuotteiden ja nikotiinivalmisteiden vähittäismyynti

Tupakkatuotteiden ja nikotiinivalmisteiden myynti tapahtuman yhteydessä edellyttää vähittäismyyntilupaa, joka tuotteiden myyjän tulee hakea hyvissä ajoin.

Tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupahakemus (www, Yritys-Suomi)

Nikotiinivalmisteiden myynti edellyttää kunnan viranomaisen hakemuksesta myöntämää vähittäis-myyntilupaa. Luvan myöntämisen edellytyksenä on mm. että toiminnanharjoittaja esittää selvityksen nikotiinivalmisteiden säilytyksestä ja myynnin valvonnasta.

Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupahakemus (HTML)

Lisätietoja: ympäristöterveystarkastaja, puh. 014 266 2375

Tupakointikiellot ja rajoitukset

Yleisötapahtumissa ovat voimassa tupakkalaissa määritellyt tupakointikiellot ja -rajoitukset.

Lähtökohtana on, ettei kenenkään tarvitse tahtomattaan altistua tupakansavulle tapahtuman aikana.

Tupakointi on kielletty ulkoalueilla järjestettävien yleisten tilaisuuksien katoksissa ja katsomoissa sekä muissa tilaisuuden seuraamiseen välittömästi tarkoitetuissa tiloissa, joissa osallistujat oleskelevat paikoillaan.

Osaan katos- tai katsomoaluetta voidaan kuitenkin varata tupakointiin tarkoitettu tila, kunhan tupakansavu ei pääse kulkeutumaan alueen muihin osiin.

Lisäksi tupakointi on sallittua tilaisuuden seuraamiseen välittömästi tarkoitetun alueen ulkopuolella.

Yleisötilaisuuden järjestäjän tulee merkitä tupakointiin varattu alue selvästi havaittavalla tavalla.

Valviran ohje: Tupakkalaki ulkoalueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa

Lisätietoja: ympäristöterveystarkastaja, puh. 014 226 7533

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta