Suoraan sisältöön

Elintarvikkeiden myynti ja tarjoilu tapahtuman aikana

Pienet jäätelönsyöjätVähäinen elintarvikkeiden myynti ja tarjoilu, jota ei voida pitää elinkeinonharjoittamisena, on vapautettu elintarvikelain mukaisesta ilmoitusvelvollisuudesta. Tällaisia toimijoita ovat esim. yksityishenkilöt, erilaiset harrastekerhot, yhdistykset ja urheiluseurat.

Elinkeinotoimintana elintarvikkeiden myyntiä tai tarjoilua harjoittavien toimijoiden tulee tiedottaa toiminnastaan vähintään neljä vuorokautta ennen toiminnan aloittamista niiden kuntien viranomaisille, kenen alueella toimintaa harjoitetaan. Liikkuvaa huoneistoa koskevan tiedottamisen voi hoitaa kukin toimija itse tai sen voi tehdä tilaisuuden järjestäjä keskitetysti.

Tiedotuslomake liikkuvasta elintarvikehuoneistosta (HTML)

Tapahtuman järjestäjä huolehtii yhdessä toimijoiden kanssa siitä, että muut elintarvikehygieniaan ja terveydensuojeluun vaikuttavat seikat tulevat huomioiduiksi. Näitä ovat muun muassa talousveden saannin, viemäröinnin ja WC-tilojen sekä jätehuollon järjestäminen. Käytettävän talousveden tulee olla säädösten mukaan tutkittua, esim. vesilaitoksen toimittamaa vettä.

Lisätietoja: ympäristöterveystarkastaja, puh. 014 266 2374

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta