Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki » Kaavoitus ja tontit > Kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu > Projektit ja ohjelmat > Kymppi-Moni

KymppiR-maankäytön suunnittelumenetelmän kehitys ja monistaminen

Kymppi-Moni, Jyväskylän kaupungin ja Tampereen teknillisen yliopiston yhteishanke tähtää julkisesti saatavilla olevaan menetelmään, joka osaltaan ratkaisee kuntien ja seutujen maankäytön, asumisen, liikenteen ja palveluiden yhteensovittamiseen liittyvää suunnittelutarvetta. Täsmällisenä kysymyksenä on tonttituotannon ja palveluverkkojen yhteensovittaminen.

Kunnilla on lakisääteinen velvoite huolehtia asuntotuotannon edellytyksistä, kuten tonttitarjonnan riittävyydestä. Asukkaille elinympäristö on kokonaisuus, johon kuuluu myös palveluiden saatavuus. Asumistoiveiden mukaisten asuinalueiden ja palveluverkkojen rakentamiseen sekä ylläpitoon liittyy kuitenkin talouden reunaehdot huomioiden merkittäviä ja haasteellisia yhteensovittamistehtäviä.

Tekesin ja Jyväskylän kaupungin rahoittaman kehityshankkeen olennaisin osa on tutkimus, jonka päätavoitteena on selvittää, miten Tulevaisuuden kestävä kunta –kilpailussa menestynyt, Jyväskylän kaupungin käytössä oleva maankäytön suunnittelun menetelmä ”KymppiR” ja sitä tukeva tiedonhallintajärjestelmä ovat monistettavissa muiden kuntien ja kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja palveluiden yhteensovittamistyön tueksi.

Tutkimukseen etsittiin pilotoitavia kuntia ja seutuja, jotka ovat yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa kiinnostuneita kehittämään tonttituotannon ja palveluverkkojen yhteensovittamista. Näitä yhteistyökuntia ja -seutuja ovat Helsingin, Hyvinkään, Joensuun, Oulun, Tampereen ja Vantaan kaupungit sekä Sipoon kunta ja Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä.

Paikkatietopohjaisten menetelmien soveltaminen maankäytön suunnittelukysymyksiin on Suomessa vielä vähäistä. Asuinalueiden rakentamiseen ja palvelutoimipisteiden investointeihin ja ylläpitoon käytetään kuitenkin vuosittain merkittäviä taloudellisia panoksia. Jyväskylän kokemusten mukaan tonttituotantoprosessin edistämisen ja seurannan tukeutuminen paikkatietopohjaisiin menetelmiin on merkittävästi parantanut tonttien riittävyyttä ja avustanut palvelutoimipisteiden sijaintiin liittyvää päätöksentekoa.

Projektin avulla halutaan varmistaa, että tutkimuksen keinoin kuntien ja seutujen maankäytön suunnittelulle luodaan tehokkaita, paikkatietopohjaisia menetelmiä, ja että menetelmät kuvataan ja julkistetaan toimijoiden sovellettavaksi ja edelleen kehitettäväksi.Hankkeessa kehittävät monistettavat menetelmät tukevat hankkeeseen osallistuvien kuntien ja laajemminkin kaupunkiseutujen toimia keskeisten maankäyttökysymystensä ratkomisessa.

Hankkeen toteuttamisesta on vastannut Jyväskylän kaupungin yleiskaavapäällikkö, TkT Leena Rossi. Tekesin hankerahoituksen mahdollistaman tutkimuksen toteutti Tampereen teknillisen yliopiston Rakennusalan tietotekniikka. Hanke päättyy heinäkuussa 2013. Tulokset ovat nähtävillä hankkeen tulossivuilla.

Lisätietoja hankkeesta:

Jyväskylän kaupunki:

Leena Rossi, yleiskaavapäällikkö
leena.rossi[at]jkl.fi
014 266 5050

Anna Isopoussu, kaavoitustutkija
anna.isopoussu[at]jkl.fi
014 266 5049

Ajankohtaista

Hankkeen tulokset nähtävillä tulossivulla
Kymppi-Moni –tulosseminaari 21.3.2013
Kymppi-Moni –hankkeen välitulokset esittelyssä MAL-verkoston tulosseminaarissa 4.12.2012
Paikallisten ilmastotekojen Suomi –haastekilpailu

Kymppi-Moni –hanke palkittiin Paikallisten ilmastotekojen Suomi –haastekilpailussa Kuntien 6. ilmastokonfrenssissa Tampereella 4.5.2012.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta