Suoraan sisältöön

METSÄSUUNNITELMA

Jyväskylän kaupungin omistuksessa on noin 8600 hehtaaria metsää. Metsät ovat kaupungille taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti merkittävä omaisuus, jonka hoitoa ohjaa ajantasainen metsäsuunnitelma.

Metsiä hoidetaan pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti, käyttäen vuorovaikutteisia toimintatapoja. Toiminnassa otetaan huomioon metsiin kohdistuvat erilaiset säädökset ja niiden asettamat velvoitteet. Jyväskylän metsien hoidosta ja suunnittelusta vastaa liikenne- ja viheralueiden vastuualue.

Metsiin kohdistuu taloudellisten puuntuotanto-odotusten ohessa monenlaisia virkistyskäytön ja suojelun tarpeita. Nämä otetaan aina huomioon metsäsuunnitelmassa ja sen toteutuksessa. Metsäsuunnitelma sisältää hoitoluokituksen, joka kertoo metsäkuvioittain erilaisten arvojen painotukset ja hoidon periaatteet.

Nykyisen metsäsuunnitelman tietoja ylläpidetään jatkuvasti ja tiedot päivittyvät suoraan kaupungin karttapalveluun. Tällä hetkellä karttapalvelussa on nähtävissä metsäkuviot hoitoluokittain. Sivuja tullaan kehittämään siten, että jatkossa karttapalvelun kautta on mahdollista katsoa muitakin metsäsuunnitelman tietoja, kuten puustotietoja sekä hakkuu- ja hoitoehdotuksia.

Metsäsuunnitelma Jyväskylän karttapalvelussa

Lisätietoa metsäsuunnitelman laatimisesta:

Taustatietoa metsäsuunnitelman laatimisesta (pdf)

Selonteko Jyväskylän kaupungin metsäsuunnitelman 2005-2014 laadinnasta (pdf)

Metsäsuunnitelman laadintavaiheen (2004-2006) tietoa on kerätty projektin omille www-sivuille osoitteeseen http://www.kase.fi/metsakeskukset/ks/jklmetsat/

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta