Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki > Nuoriso > Neuvontaa ja tukea > Ohjausta peruskoulun jälkeen

Mitä peruskoulun jälkeen?

Esite nuorille

Ohjausta ja neuvontaa peruskoulua päättäville nuorille

- Jäitkö ilman opiskelupaikkaa peruskoulun jälkeen?

- Etsitkö muita palveluja?

- Mietityttääkö tulevaisuus? Ota yhteyttä, mietitään yhdessä!

Yhteystiedot:

Teija Lapinmäki
Puhelin: 050 373 4139
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)jkl.fi
Osoite: Veturitallinkatu 6, 40100 Jyväskylä

NIVELVAIHETYÖ PERUSKOULUN JÄLKEEN

Työn tavoitteena on tarjota lisäohjausta ja tukea tarpeen mukaan peruskoulua päättämässä oleville nuorille. Yhteyttä voi ottaa, jos esimerkiksi tulevaisuuden suunnitelmat peruskoulun jälkeen eivät ole selkeät tai peruskoulun päättänyt nuori jää ilman opiskelupaikkaa. Ohjaaja voi työskennellä etsivällä työotteella nuoren kanssa jo 9-luokan aikana, kesällä yhteishaun tulosten tultua, sekä tarjota tukea toisen asteen opintojen alussa.

Käytännössä yhteistyö voi olla 9-luokan aikana esimerkiksi vapaa-ajan ja arjenhallinnan tukemista etsimällä mielekkäitä harrastuksia tai ammatinvalinnan selkeyttämistä tutustumiskäyntien avulla ja muilla keinoin. Kesäkuussa ajankohtaista on lisähakujen tekeminen, mikäli opiskelupaikkaa ei tullutkaan yhteishaussa. Myös toisen asteen opintojen alkuun on tukea tarjolla. Yhteyttä voi ottaa esimerkiksi jos jatko-opiskelut eivät syystä tai toisesta lähde sujumaan, opinnot keskeytyvät, poissaoloja kertyy paljon tai suunnitelmat muusta syystä muuttuvat. Yhteyttä voi ottaa myös, jos peruskoulun jälkeen on ollut yksi tai useampi välivuosi, eikä opiskelupaikkaa ole löytynyt.

Nivelvaihetyön tavoitteena on tukea siinä, että jokaisella peruskoulun päättäneellä nuorella olisi koulutustakuun mukaisesti jatkosuunnitelma ja jatkomahdollisuus peruskoulun jälkeen joko lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa, oppisopimuskoulutuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin.

Ilmoituksen nuoresta voi tehdä nivelvaihetyöhön nuorisolain nojalla. Opetuksen järjestäjät luovuttavat nuorisolain mukaisesti etsivään työhön tiedot perusopetuksen päättäneestä nuoresta, joka ei ole sijoittunut perusopetuksen jälkeisiin opintoihin. Nuorisolaki ja tietojen luovutus etsivään työhön: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060072

Kisko - Työpaja, Työpajatoimintaa peruskoulun ja toisen asteen nivelvaiheessa

Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelut tarjoavat syksystä 2016 alkaen työpajatoimintaa ensisijaisesti peruskoulun ja toisen asteen nivelvaiheessa oleville nuorille Veturitallien Kisko- kahvilassa.

Työpajatoiminta mahdollistaa mielekkään ja tavoitteellisen tekemisen määräajaksi. Työajat ja -päivien sisällöt räätälöidään nuoren elämäntilanteen ja voimavarojen mukaisesti, tukien hänen elämänhallintaa ja jatkopolkujen suunnittelua. Jokaiselle nuorelle laaditaan henkilökohtaiset tavoitteet pajajakson ajalle ja niitä tarkastellaan säännöllisesti muun muassa yksilökeskusteluissa. Työpajalla nuori pääsee harjoittelemaan ja vahvistamaan arkielämän tietoja ja taitoja, sosiaalisia taitoja, ryhmätyötaitoja, työelämätaitoja, asiakaspalvelua, kotitaloustaitoja, hygieniaosaamista, tiedonhakua, markkinointia ja viestintää. Tutustumiskäynnit oppilaitoksiin, yrityksiin ja yhdistyksiin ovat osa työpajatoimintaa.

Työpajalle voi tulla esimerkiksi oppilaitosyhteistyösopimuksella tai nuoren ja työpajan välisellä pajasopimuksella. Työpaja toimii ns. nonstop periaatteella, eli yhteyttä työpajaan voi ottaa, silloin kun nuoren tilanne sitä vaatii. Työpajatoiminta tarjoaa nuorelle mielekästä tekemistä päiviin, työkokemusta ja työtodistuksen.

yhteydenotot ja lisätietoja

Teija Lapinmäki, nivelvaiheen ohjaus, p. 050 373 4139

Kaisa Virmavirta, työvalmentaja, p. 050 320 49 49

Pia Kuokkala, työvalmentaja p. 0503090774

Johanna Hurme, tuotantokoordinaattori / Kahvila Kisko, p. 050 361 2052

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 Sivun alkuun Tietoa sivustosta