Suoraan sisältöön

Opetussuunnitelma

Kaikissa Suomen kouluissa otettiin käyttöön uusi opetussuunnitelma 1.8.2016. Opetussuunnitelman uudistus ohjaa koululaista aktiiviseksi toimijaksi, joka oppii vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opettajien, muiden aikuisten ja eri yhteisöjen kanssa. Opiskelussa korostetaan erilaisten taitojen oppimista, joita vaihtuvat sisällöt tukevat. Myös arviointi kohdistuu taitoihin ja sitä sitä tukemaan on laadittu jokaiselle tavoitteelle oma hyvän oppimisen kriteeri.

Kaikille vuosiluokille yhteisenä tavoitteena ovat laaja-alaiset osaamisen taidot, jotka ovat liitetty jokaisen oppilaineen tavoitteisiin.

Yli oppiainerajat ylittävää kokonaisvaltaista oppimista, monialaista oppimista, oppilaat ja opettajat suunnittelevat ja toteuttavat yhdessä myös koulun ulkopuolisten toimijoiden (nuorisopalvelut, kirjastot, museot, järjestöt, yhdistykset) kanssa.

Vuosiluokkien 8 ja 9 oppiaineiden ja niiden arvioinnin osalta uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön lukuvuonna 2018-2019.

Uusi opetussuunnitelma 1-7 vuosiluokkien sekä kaikkia koululaisia koskevien monialaisten oppimiskokonaisuuksien osalta

Vuosiluokkia 8-9 koskeva opetussuunnitelma tuntijaon ja oppiaineiden osalta. .

Jyväskylän kaupungin kouluissa noudatettava kulttuuriopetussuunnitelma-Kompassi

Opetussuunnitelma uudisti koulujen toimintakulttuuria. Tutustu uudistuneen opetussuunnitelman sisältöihin ja kuinka uudistukset näkyvät Jyväskylän Vesangan koulun arjessa.

  • Laskutusosoite:
  • Jyväskylän kaupunki/perusopetuspalvelut
  • Jyväskylän kaupungin verkkolaskujen välittäjä:
  • BasWare Oyj
  • välittäjätunnus: BAWCFI22
  • verkkolaskun ovt-tunnus: 003701746664500

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2017 Sivun alkuun Tietoa sivustosta