Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki » Päivähoito ja esiopetus » Yksilöllinen tuki varhaiskasvatuksessa

Yksilöllinen tuki varhaiskasvatuksessa

Yksilöllinen tuki varhaiskasvatuksessa järjestetään osana muuta toimintaa lapsen lähialueen päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai kerhon ryhmässä. Tavoitteet toiminnalle määritellään ja tuki lapselle suunnitellaan yhdessä huoltajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa ja kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan / esiopetuksen oppimissuunnitelmaan.
Kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä työskentelee varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja erityisavustajia. Erityisopettajien yhteystiedot löytyvät päiväkotien sivuilta.

Varhaiserityiskasvatusta koordinoiva tiimi:
Varhaiserityiskasvatuksen koordinaattori,tiimin vastaava Raija Kauppinen, puh.014 266 3186
Koordinoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja Taru Kivijärvi, puh. 014 266 3173
Koordinoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja Minna Laiho puh. 014 266 3176
Koordinoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja Sari Rannila, puh. 014 266 3177
Suunnittelija, varhaiskasvatuksen erityisopettaja Tuire Karjalainen-Muhonen puh.014 266 3172

Perheneuvola

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018