Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki » Päivähoito ja esiopetus » Yksilöllinen tuki varhaiskasvatuksessa

Yksilöllinen tuki varhaiskasvatuksessa

Kehityksen ja oppimisen tuen järjestämisen lähtökohtana ovat lapsen vanhempien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön havainnot lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta. He laativat yhdessä lapsen varhaiskasvatussuunnitelman tai esiopetuksen oppimissuunnitelman, johon kirjataan lapsen yksilölliset tavoitteet ja mahdolliset tukitoimet joita lapsi tarvitsee kehittyäkseen ikä- ja kehitystasonsa mukaisesti. Tukitoimet toteutuvat lapsen arjessa osana varhaiskasvatuksen muuta toimintaa lapsen lähialueen päiväkodissa, perhepäivähoidon tai kerhon ryhmässä. Tarvittaessa lapsiryhmää voidaan pienentää tai ryhmässä voi työskennellä erityisavustaja tai erityislastentarhanopettaja tukitoimien toteutumisen mahdollistamiseksi.

Päiväkodin erityislastentarhanopettaja osallistuu tukitoimien suunnitteluun ja toteuttamiseen lapsiryhmissä, konsultoi lapsiryhmien henkilökuntaa ja osallistuu päiväkodin ja alueen varhaiskasvatuksen kehittämiseen kehityksen ja oppimisen tuen näkökulmasta. Kiertävät erityislastentarhanopettajat koordinoivat lisäksi esiopetuksesta kouluun -nivelvaihetta kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa.

Yhteystiedot:

sähköposti: etunimi.sukunimi[at]jkl.fi

Varhaiserityiskasvatuksen koordinaattori Raija Kauppinen, puh.014 266 3186

Itänen varhaiskasvatusalue:
Kiertävä erityislastentarhaopettaja Taru Kivijärvi, puh. 014 266 3173 (Huhtasuo,Halssila-Aittorinne, Jyskä, Vaajakoski, vieras- ja monikielisten lasten varhaiskasvatuksen koordinointi).

Pohjoinen varhaiskasvatusalue:
Kiertävä erityislastentahaopettaja Minna Laiho puh. 014 266 3176 (Mannila, Palokka, Tikkakoski).

Keskusta, Kuokkala:
Kiertävä erityislastentarhaopettaja
Leena Pekkola, puh. 014 266 3175 (Kypärämäki, Kortepohja, Keskusta, Kuokkala).

Eteläinen ja läntinen varhaiskasvatusalue:
Kiertävä erityislastentarhaopettaja Sari Rannila, puh. 014 266 3177 (Keltinmäki, Myllyjärvi, Vesanka, Kuohu, Korpilahti, Keljonkangas, Säynätsalo).

Pikkulapsiperheiden psykologipalvelut

Perheneuvola

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018