Suoraan sisältöön

Esiopetus

Jokaisella kuusivuotiaalla ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella on oikeus vähintään 700 tunnin maksuttomaan esiopetukseen. Lisäksi oikeus saada maksutonta esiopetusta koskee niitä seitsemänvuotiaita, joiden perusopetuksen aloittamista on lykätty vuodella. Vuonna 2015 voimaan tulleen perusopetuslain muutoksen myötä, jokaisen lapsen tulee osallistua esiopetukseen ja vastuu osallistumisesta on huoltajalla.

Esiopetuksessa noudatetaan koulujen toiminta-aikoja, mutta siten, että esiopetuksen toimintakausi päättyy aina 31.5. mennessä. Jyväskylässä esiopetusta järjestetään kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa. Esiopetuksen päivittäinen aika vaihtelee päiväkodeittain ollen joko klo 8.30 - 12.30 tai klo 9.00 - 13.00. Ruotsinkielinen esiopetus järjestetään Onnimannin päiväkodissa.

Perheiden toivotaan valitsevan lapsen esiopetuspaikan mahdollisimman läheltä kotia. Näin lapsella on mahdollisuus luoda kaverisuhteita tulevan koulun aloituksen näkökulmasta. Esiopetus ja koulut tekevät kiinteää yhteistyötä esiopetusvuoden aikana. Säännölliset vierailut tutustuttavat esiopetuksen oppilaan koulumaailmaan ja tulevan koulun arki, käytänteet ja väki opitaan tuntemaan yhteisissä tapaamisissa leikkien ja pelien kautta.

Kaikilla esiopetuksessa olevilla lapsilla on tarvittaessa käytettävissään erityislastentarhanopettajan, koulupsykologin ja kuraattorin palvelut. Puheterapeutin sekä toiminta- ja fysioterapeutin palvelut ovat myös mahdollisia.

Jyväskylän esiopetussuunnitelma
Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma
Esiopetus Jyväskylässä

Esiopetukseen hakeminen toimintavuodelle 2018-2019

Jyväskylässä esiopetuspaikkaa haetaan sähköisen asioinnin kautta. Hakuaika elokuussa 2018 alkavaan maksuttomaan esiopetukseen on 23.1.-7.2. Hakeminen koskee kaikkia vuonna 2012 syntyneitä lapsia sekä pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevia vuonna 2013 syntyneitä lapsia. Lisäksi esiopetuksen hakeminen koskee niitä seitsemänvuotiaita, joiden perusopetuksen aloittamista on lykätty vuodella. Esiopetuspaikoista ilmoitetaan perheille 31.3. mennessä.

Jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, haetaan paikkaa esiopetushaun yhteydessä. Perheillä on oikeus esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen vain vanhempien työn tai opiskelun perusteella. Oikeus varhaiskasvatukseen toimintavuonna 2018-2019 voidaan tarvittaessa tarkistaa myöhemmin. Uusien hakijoiden tulee toimittaa tulotiedot viimeistään 3. syyskuuta mennessä.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus auttaa, jos esiopetuksen oppilaan järjestelyissä on kysyttävää. Yhteyttä voi ottaa puhelimitse 014 266 3100 (ma, ti ja to klo 9-12 sekä ke klo 12-15) tai sähköpostitse varhaiskasvatus.palveluohjaus@jkl.fi. Paikan päällä asiointi onnistuu parhaiten ajanvarauksella.

Esiopetuksen matkat ja kuljetukset

Esiopetukseen osallistuva oppilas on oikeutettu maksuttomaan kuljetukseen, jos matkan pituus yhteen suuntaan ylittää 5 km, ellei tien vaarallisuus tai oppilaan terveys muuta edellytä. Esiopetuksessa olevan oppilaan oikeus maksuttomaan kuljetukseen sisältyy perusopetuslakiin (6§, 2mom). Maksuttoman kuljetuksen perusteena on matka väestörekisteriin merkitystä kotiosoitteesta esiopetukseen ja takaisin. Matka mitataan lyhintä ympäri vuoden kulkukelpoista ja turvallista reittiä pitkin.

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus tekee päätökset esiopetuspaikoista. Tällöin palveluohjauksen osoittama esiopetuspaikka on esiopetuksen oppilaan ensisijainen paikka. Mikäli huoltaja hakee lapselleen esiopetuspaikkaa muusta päiväkodista niin sanottuna toissijaisena paikkana, ja hänet voidaan toissijaisen esiopetusryhmän päiväkotiin ottaa, vastaa huoltaja tällöin esiopetuksen oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista (perusopetuslaki, 6§, 2 mom). Myös toisessa kunnassa tapahtuvaan esiopetukseen kuljettamisesta vastaa huoltaja.

Esiopetuksen kuljetukset Jyväskylässä

Esiopetus kunnallisissa päiväkodeissa

Esiopetusta järjestetään alueittain seuraavissa kunnallisissa päiväkodeissa:
Halssila (Aittorinteen, Aittorinteen Lokki-ryhmä ja Halssilan päiväkoti,
Huhtasuo (Huhtasuon ja Pupuhuhdan päiväkoti),
Keljonkangas (Keljonkankaan ja Neulaskankaan päiväkoti),
Keltinmäki-Myllyjärvi ( Kultalakin ja Myllytuvan päiväkoti),
Keskusta (Cygnaeuksen, Mäki-Matin, Nisulan, Tapiolan ja Kukkumäen päiväkoti sekä Puistokadun päiväkotikoulu),
Korpilahti
(Kultaniityn päiväkoti),
Kortepohja-Kypärämäki (Kortepohjan, Kortesuon ja Kypärämäen päiväkoti),
Kuokkala (Kuokkalan, Nenäinniemen, Pohjanlammen, Ristikiven, Ristonmaan, Taikalampun ja Tikan päiväkoti),
Lohikoski- Mannila (Lahjaharjun ja Mannilan päiväkoti),
Palokka-Puuppola (Haukkamäen, Jokelan, Kirrin, Luhtisen, Norolan, Pappilanvuoren, Puuppolan ja Ritoniityn päiväkoti),
Säynätsalo (Muuratsalon päiväkoti-koulu ja Säynätsalon päiväkoti),
Tikkakoski-Nyrölä (Liinalammen ja Luonetjärven esiopetus),
Tikkala-Kuohu-Vesanka (Tikkalan, Kuohun ja Vesangan päiväkoti),
Vaajakoski-Jyskä (Haapaniemen, Janakan, Kotimäen, Linnan, Tammirinteen, Wessmanninmäen ja Väinölän päiväkoti).

Esiopetus yksityisissä päiväkodeissa

Sivistyslautakunnan (24.4.2012) tekemän päätöksen mukaisesti esiopetusta voidaan ostaa niiltä yksityisiltä päiväkodeilta, joiden esiopetussuunnitelmat on hyväksytty. Esiopetus on perheille maksutonta ja yksityisille palveluntuottajille maksetaan esiopetuksesta vuosittain vahvistettu ostopalveluhinta. Yksityisiltä palveluntuottajilta ostettavan esiopetuksen tulee perustua valtakunnallisiin esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin sekä hyväksyttyyn esiopetusta antavan yksityisen päiväkodin sijaintikunnan esiopetussuunnitelmaan. Ostettavan esiopetuksen tulee vastata sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta. Sivistyslautakunta on (24.4.2014) hyväksynyt yksityisiltä päiväkodeilta ostettavan esiopetuksen hinnan.

Yksityisessä päiväkodissa järjestettävään esiopetukseen haetaan sähköisen asioinnin kautta täyttämällä esiopetushakemus ja palvelusetelihakemus, jos perhe tarvitsee esiopetusta
täydentävää varhaiskasvatusta.

Yksityiset esiopetuksen tuottajat löytyvät Klemmarista.

Esiopetuksen toiminta-ajat lukuvuonna 2018- 2019

Syyslukukausi 9.8.2018 - 21.12.2018
- Syysloma 15.10.2018. - 21.10.2018 (vko 42)
- Joululoma 22.12.2018 - 6.1.2019

Kevätlukukausi 7.1.2019 - 31.5.2019
- Talviloma 25.2.2019. - 3.3.2019 (vko 9)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018