Suoraan sisältöön

Lasten hoidon tuet

Perhe voi valita kunnallisen päivähoidon sijaan kotihoidon tuen, yksityisen hoidon tuen tai päivähoidon palvelusetelin.

Kotihoidon tuki

Alle kouluikäisten lasten vanhemmat voivat kunnallisen päivähoidon vaihtoehtona valita lasten kotihoidon tuen, mikäli perheessä on alle 3 -vuotias lapsi, joka ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa. Kotihoidon tukea maksetaan myös perheen muista alle kouluikäisistä lapsista, joita hoidetaan samalla tavalla.

Lapsen hoitaja voi olla myös joku muu kuin oma äiti tai isä. Tuki voidaan myöntää heti vanhempainrahakauden päätyttyä. Sitä ei makseta kuukautta lyhyemmältä ajalta. Tuensaajan on ilmoitettava Kelaan välittömästi, jos lapsen hoitojärjestelyt tai perheen tulot muuttuvat, jotta tuki voidaan maksaa oikein perustein.

Perheillä on mahdollisuus keskeyttää lapsen hoitosuhde kesätoimintakaudeksi hakeakseen kotihoidon tukea. Hoitosuhteen keskeyttämisestä tulee kuitenkin neuvotella etukäteen päiväkodin johtajan kanssa.

Kotihoidon tukea haetaan Kelalta ja sieltä saa myös lisätietoja. Kotihoidon tukeen kuuluu hoitoraha ja tulosidonnainen hoitolisä.

Yksityisen hoidon tuki

Yksityisen hoidon tukea maksetaan, jos perheen alle kouluikäistä lasta hoitaa kaupungin hyväksymä yksityisen päivähoidon tuottaja. Mikäli lapsen hoidon järjestämiseen saadaan päivähoidon palveluseteli, yksityisen hoidon tukea ei makseta.

Lapsi voi olla hoidossa:

  • yksityisessä päiväkodissa
  • yksityisessä ryhmäperhepäivähoidossa
  • yksityisellä perhepäivähoitajalla tai
  • omassa kodissaan, jos vanhemmat palkkaavat lapsen kotiin yksityisen hoitajan vähintään kuukauden kestävällä työsopimuksella. Perhe toimii työnantajana, jolloin on täytettävä työsopimus (Kelan WH2-lomake). Lisätietoja Kelalta. Työsopimuksen ja tuen maksamisen työsuhteiselle hoitajalle hyväksymistä varten on otettava yhteyttä Palveluohjaus- ja kehittämisyksikköön, jonka yhteystiedot löytyvät täältä .

Lasten yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha sekä perheen tulojen perusteella hoitolisä. Yksityisen hoidon tukea haetaan Kelalta ja sieltä saa myös lisätietoja. Yksityisen hoidon tuki maksetaan päivähoidon tuottajalle. Huoltajat maksavat yksityisen hoidon tuottajalle heidän keskinäisen sopimuksensa mukaisen asiakasmaksun.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018