Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatuksen kerhotoiminta

Kerhojen toiminnassa pääpaino on leikillä ja liikunnalla

Kerhoryhmissä lapsilla on mahdollisuus leikkiä ja osallistua monipuoliseen ohjattuun toimintaan saman ikäisten lasten kanssa. Alle 3-vuotiaiden kerhojen toiminnan tavoitteena on lasten leikki- ja vuorovaikutustaitojen tukeminen, kaverisuhteiden luominen ja pienen lapsen motoristen taitojen vahvistaminen. Yli 3-vuotiaille suunnatuissa liikunta- ja luontokerhoissa opetellaan perusliikuntataitoja ja tutustutaan luontoon. Liikunta- ja luontokerhoissa kerhoaika vietetään pääsääntöisesti ulkona luonnossa alueiden lähiliikuntapaikkoja ja metsiä hyödyntäen. Kerhopäivään sisältyvä välipala hoituu retkieväillä luonnossa.

Luonnossa liikkuen opitaan monipuolisesti erilaisia taitoja lapsen iän mukaisesti. Esimerkiksi ulkona toteuttavassa majaleikissä yhdessä ryhmän kesken pohditaan, millaisista luonnosta löytyvistä tarvikkeista maja rakennetaan. Kun maja on valmis, mielikuvituksen avulla suunnitellaan, mitä majassa voi tehdä – ja leikit voivat alkaa. Luonnossa liikkuminen harjaannuttaa lapsen motorisia taitoja, tasapainon kehittymistä ja kehon hallintaa. Kädentaitoja kartutetaan ulkona siinä missä sisätiloissa olevassa toiminnassakin. Luonnonmateriaalien avulla opitaan värejä, kasvi- ja eläinlajeja, mittaamista ja laskemista.

Kerhoja keskitetään perhepuistojen yhteyteen

Varhaiskasvatuksen kerhoja toimii eri puolilla Jyväskylää. . Elokuussa käynnistyvät kerhot sijaitsevat Huhtasuon Mansikkapuistossa, Kuokkalan Yrittisuolla, Halssilan Ilvespuistossa ja keskustan Mäki-Matin perhepuistossa. Lisäksi kerhoja toimii Liinalammin, Haukkamäen, Pappilanvuoren, Tikkalan, Vesangan, Kuohun, Keljonkankaan, Vaajakosken, ja Kultaniityn päiväkotien yhteydessä.

Kaksi kertaa viikossa kokoontuvan kerhon kuukausimaksu on 44 euroa ja kerran viikossa kokoontuvan kerhon 22 euroa kuukaudessa. Perhekerhon maksu on 6 euroa / kerhokerta koko perheeltä. Kerhomaksu peritään kiinteänä kuukausimaksuna eikä poissaoloja hyvitetä. Kerhoja ohjaavat lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja -työpari. Kerhoihin osallistuminen ei vaikuta kotihoidon tukeen.

Lasten kerhot Jyväskylässä eri alueilla löytyvät täältä.

Kerhoihin hakeminen

Kerhopaikkoja haetaan sähköisen asioinnin kautta lomakkeella, joka löytyy täältä . Liikunta- ja luontokerhoihin haetaan sähköisesti samalla lomakkeella. Kevään hakuajan eli 30.4.2018 jälkeen kerhopaikkaa hakeneille perheille ja kevään haussa ilman kerhopaikkaa jääneille ilmoitetaan kerhopaikasta viimeistään elokuussa 2018.

Kunnallisen kerhotoiminnan vaihtoehtona vanhemmat voivat valita yksityisen kerhotoiminnan, johon voi hakea paikkaa sähköisen asioinnin kautta tai suoraan palveluntuottajalta. Yksityistä kerhotoimintaa tuetaan kunnalta haettavalla palvelusetelillä.

Kerhomaksut

Kerhomaksu määräytyy sovittujen kerhopäivien mukaan: kaksi kertaa viikossa kokoontuva kerho maksaa 44 €/kk ja kerran viikossa kokoontuva 22 €/kk. Perhekerhon maksu on 6 €/kerhokerta riippumatta perheen koosta. Kerhomaksu peritään kiinteänä kuukausimaksuna eikä poissaoloja hyvitetä. Yksityiseen kerhoon perhe voi hakea kerhon palveluseteliä.

Kerhosta voi hakea maksuvapautusta tulojen, toimeentulotuen tai harkinnanvaraisuuden perusteella (ltk §114/2014). Kerhomaksun vapautushakemus löytyy täältä.

Kerhojen toimintavuosi 2018 - 2019 (20.8.2018 - 31.5.2019)

Syystoimintakausi 20.8. - 21.12.2018
Syysloma 15. - 21.10.2018 (vko 42).
Joululoma 22.12.2018 - 6.1.2019.

Kevättoimintakausi 7.1. -31.5.2019
Talviloma 25.2. - 3.3.2019 (vko 9).

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018