Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki » Päivähoito ja esiopetus » Asiakaspalvelu » Lomakkeet kunnallinen päivähoito

Kunnallisen varhaiskasvatuksen lomakkeet

Sähköiseen hakemukseen ja muuhun sähköiseen asiointiin pääset tästä.

Tulostettavat lomakkeet

Hakemiseen ja asiakasmaksuihin liittyvät lomakkeet

Hakulomake päivähoitoon, esiopetukseen ja kerhoon tai siirto toiseen hoitopaikkaan Jyväskylän kaupungissa.
Tuloselvityslomake
Yrittäjän tuloselvityslomake
Asiakasmaksun vapautus/alennushakemus
Kerhomaksun vapautushakemus

Hoitosuhteeseen liittyvät lomakkeet ja ohjeet

Ohje asiakkaille hoitosuhteen muutoksissa tai maksuja koskevissa asioissa.
Palvelutakuusopimus
Tietojenmuutos-/irtisanomislomake
Lapsen hoitoaikalomake
Lupa lääkehoidollisiin toimenpiteisiin
SDQ Hyvinvointioppiminen-lomake vanhemmille
Hygieniaohje

Ilmoitus erityisruokavaliosta

Ohje erityisruokavalioiden ilmoittamisesta

Varhaiskasvatusta koskevien tutkimusten ja opinnäytetöiden lomakkeet

Varhaiskasvatuksesta tutkimukseen tai opinnäytetyöhön kerättäviin tietoihin tarvitaan erillinen lupa. Lupa ei koske kandidaatin tutkinnon opinnäytetöitä. Lupaa haetaan netissä täytettävällä lomakkeella. Tutkimuksen tai opinnäytetyön toteuttamisen mahdollisuuksista on hyvä sopia etukäteen tutkimuksen kohteena olevan päiväkodin johtajan kanssa etukäteen. Päiväkotien yhteystiedot löytyvät tästä.

Mikäli tutkimusta tai opinnäytetyötä varten tarvitaan salassa pidettäviä tietoja, on lupa anottava myös jokaiselta henkilöltä, joita salassa pidettävät tiedot koskevat. Jos tutkimusryhmään halutaan lapsia, joiden käyttäytymistä seurataan, on lupa saatava myös heidän huoltajilta.

Tutkimusluvan myöntää palvelupäällikkö Päivi Koivisto.

Tutkimuslupahakemus ja sitoumus tietojen salassapidosta toimitetaan kahtena kappaleena alkuperäisillä allekirjoituksilla varustettuna osoitteeseen:

Jyväskylän kaupunki
Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluohjaus- ja kehittämisyksikkö
Päivi Koivisto
PL 82, 40101 Jyväskylä

Lisätietoja: palvelupäällikkö Päivi Koivisto, paivi.koivisto@jkl.fi, puh. 014 266 3198

Hakija saa kirjallisen päätöksen myönnetystä tutkimusluvasta.

Tutkimuslupalomake

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018