Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki » Päivähoito ja esiopetus » Uutiset » Jyväskylän sivistyslautakunnan päätöksiä 13.6.2018 kokouksesta

Jyväskylän sivistyslautakunnan päätöksiä 13.6.2018 kokouksesta

Sivistyslautakunta valitsi perusopetuksen palvelujohtajan, hyväksyi Keljonkankaan ja Mankolan yhtenäiskoulujen esitetyt hankesuunnitelmat, päätti varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ja palvelusetelin enimmäisarvot ja palautti toimintaterapeuteilta perittävistä vuokrista luopumisen uudelleen valmisteluun.

Perusopetuksen palvelujohtajan virkaan Sami Lahti

Sivistyslautakunta valitsi perusopetuksen palvelujohtajaksi 1.8.2018 alkaen Jämsän kaupungin opetusjohtaja Sami Lahden ja varasijalle rehtori, OPS-koordinaattori Pipsa Teerijoen Jyväskylästä. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Perusopetus on jaettu kahteen palvelualueeseen, Sami Lahti vastaa toisesta ja hänen työparina toisen palvelualueen johdossa jatkaa palvelujohtaja Tuija Rasinen.

Keväällä haussa olleeseen virkaan haki määräaikaan mennessä 17 henkilöä, joista 6 haastateltiin ja haastattelujen perusteella kolme hakijaa lähetettiin henkilöarviointiin. Haastatteluryhmän muodosti lautakunnan päätöksen mukaisesti lautakunnan puheenjohtaja Irina Tuokko, varapuheenjohtaja Anna-Leena Sahindal, jäsen Petteri Muotka ja jäsen Janne Jukarainen. Lisäksi haastatteluihin osallistuivat toimialajohtaja Eino Leisimo, henkilöstöjohtaja Arja Aroheinä ja rekrytointiasiantuntija Anna-Leena Pusa.

Perusopetuksen palvelujohtajan viran kokonaispalkaksi lautakunta päätti 6300 euroa. Virassa ei makseta lisä-, yli-, ilta-, yö-, vuoro-, lauantai- ja sunnuntaityön eikä varallaolon korvauksia.

Lautakunta hyväksyi osaltaan Keljonkankaan yhtenäiskoulun hankesuunnitelman

Sivistyslautakunta hyväksyi osaltaan Keljonkankaan yhtenäiskoulun hankesuunnitelman, joka jatkaa käsittelyyn Tilapalvelun johtokunnan kautta kaupunginhallitukseen ja valtuustoon. Jos päätöksenteko ja sen jälkeen rakentaminen etenevät aikataulussa, koulu voisi olla valmis käyttöönotettavaksi elokuussa 2021, mikä on vuoden myöhemmin kuin hankkeen alustavissa suunnitelmissa.

Uuteen Keljonkankaan yhtenäiskouluun sijoittuu suunnitelman mukaan vuosiluokat 5-9, nuorisotilat sekä kaupunginkirjaston Keljonkankaan toimipiste. Opetusta järjestetään noin 640 oppilaalle. Rakennuksessa työskentelee noin 75 henkilöä. Suunnittelussa on lisäksi huomioitu laajennusvaraus noin 400 oppilaalle.

Rakennus on jaettu kahteen osaan, jotka liittyvät toisiinsa toisessa kerroksessa sijaitsevan yhdyskäytävän avulla. Eteläväylän puoleinen rakennuksen osa on kolmikerroksinen ja siinä sijaitsevat kirjasto sekä nuorisotilat ja pääosa opetustiloista. Pohjoispuolen rakennuksessa sijaitsevat liikuntasali, keittiö, ruokasali, kotitaloustilat sekä hallinnon ja oppilashuollon tilat.

Rakennukseen tulee mukautuvia ja muunneltavia tiloja, joissa on paikkoja työskentelylle ryhmissä, pareittain ja itsenäisesti. Oppimisympäristöjen tulee olla monipuolisia. Suunnitteluratkaisuilla on myös haluttu mahdollistaa tilojen soveltuvuus eri toimintojen käyttöön sekä tarvittaessa muuttaa tilojen käyttötarkoitus helposti ja edullisesti. Oppimisympäristöjä suunnitellaan myös piha-alueelle. Liikuntatilat mahdollistavat myös liikuntaseurojen ja muiden toimijoiden iltakäytön.

Opetustilojen osuus hyötyneliömäärästä on 4075 m2 eli 6,4 m2/oppilaspaikka. Hallinnon ja oppilashuollon tilojen määrä on 462 m2. Liikuntasalin koko on 980 m2 ja se on jaettavissa kolmen lohkoon. Nuorisopalvelujen tilantarve on 160 m2 ja sen suunnittelussa otetaan huomioon läheisyys muiden yhteiskäyttötilojen kanssa. Kirjastotilan suunniteltu koko on 420 m², josta 300 m² on kirjaston vuokravastuulla ja 120 m² koulun vuokravastuulla, koska se toimii myös jatkuvasti käytössä olevana opetustilana.

Rakennuksen rungon käyttöikätavoitteeksi asetetaan 50 vuotta ja teknisille järjestelmille 25 vuotta. Pintamateriaalien, kalusteiden ja varusteiden käyttöikätavoite on 25–30 vuotta, lukuun ottamatta oppimistilojen huoneakustiikan tekstiilimattopinnoitteita, joiden käyttöikä on arvioitu olevan noin 10 vuotta.

Hankkeen tavoitehintalaskeman mukainen laajuus on 9 395 brm2 ja kustannusarvio on 23,3 miljoonaa euroa (alv 0 %). Lisäksi irtaimiston sekä toiminnan varustelun kustannusarvio on 2,7 miljoonaa euroa. Tilojen vuosivuokra on hankesuunnitelman mukaan 2 158 000 euroa ja siivouskustannukset 248 500 euroa vuodessa.

Lautakunta hyväksyi osaltaan Mankolan yhtenäiskoulun tarkistetun hankesuunnitelman

Lautakunta puoltaa lausunnossaan Jyväskylän Tilapalvelun laatimaa Mankolan yhtenäiskoulun tarkistettua hankesuunnitelmaa. Tammikuussa 2018 hyväksyttyyn hankesuunnitelmaan nähden saaduissa urakkatarjouksissa, sekä hankkeen tarkentuessa, kustannukset ovat nousseet noin 1,3 miljoonaa euroa, 5 647 000 eurosta 6 926 400 euroon (alv 0%). Perusopetuksen vuokrakustannukset lisääntyvät noin 85.000 € vuodessa (470.000 -> 555.000 €/v). Lisäksi elementtitilausten toimitusaika on venymässä alkuperäisestä suunnitelmasta. Alustavan arvion mukaan elementtejä saadaan työmaalle aikaisintaan joulukuussa 2018, minkä vuoksi laajennushanke valmistuisi kesän 2019 sijaan arviolta loppuvuonna 2019.

Sisällöllisesti hankkeessa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia, suunnitelma ei sisällä lisäkerroksia. Aikataulun venyminen tulee kuitenkin vaatimaan tiloissa toimintojen väliaikaisjärjestelyjä ja vanhan koulun osiin suunniteltujen muutostöiden aikatauluttamista uudelleen.

Sivistyslautakunnan lausunnon jälkeen Tilapalvelu-liikelaitoksen johtokunta käsittelee asiaa. Edellytyksenä hankkeen etenemiselle on lisäksi, että kiinteistön omistajan ja vuokranantajan Education Facilities Oy:n hallitus tekee uuden investointi- ja rahoituspäätöksen.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut säilyvät ennallaan

Lautakunta hyväksyi varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2018 alkaen. Hinnat säilyvät ennallaan lukuun ottamatta euron laskua korkeimmassa maksuluokassa. Varhaiskasvatuksessa perittävät asiakasmaksut on tarkistettu opetustoimen hintaindeksillä ja maksun määräämisessä käytettävät tulorajat yleisellä ansiotasoindeksillä. Korkein kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä maksu laskee 1.8.2018 alkaen 290 eurosta 289 euroon. Jyväskylän varhaiskasvatuksen nykyinen viisiportainen hoitoaikaperusteinen asiakasmaksujärjestelmä säilyy ennallaan.

Yksityisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1069668&version=1
Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1069715&version=1

HUOM! Yllä olevat linkit esityslistan liitteisiin katkeavat, kun pöytäkirja julkaistaan 21.6.2018. Päätöksen voimaantulon jälkeen hinnastot löytyvät varahaiskasvatuksen nettisivuilta www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus.

Varhaiskasvatuksen palvelusetelien ja ostettavan esiopetuksen enimmäisarvot 1.8.2018 alkaen

Lautakunta päätti varhaiskasvatuksen palvelusetelien ja ostettavan esiopetuksen enimmäisarvot ja tuntivälyksiin pohjautuvat prosenttiosuudet esityksen mukaisesti. Sivistyslautakunta päätti jo 25.4.2018 palvelusetelin enimmäisarvon korottamisesta kuluttajahintaindeksistä ja palkkatason kehityksestä yhdistetyn indeksin verran. Palvelusetelin enimmäisarvo on kokopäiväisestä yli 3-vuotiaan lapsen varhaiskasvatuksesta päiväkodeissa 758 euroa kuukaudessa, kokopäiväisestä yli 3-vuotiaan lapsen varhaiskasvatuksesta perhepäivähoidossa 734 euroa kuukaudessa ja esiopetuksen ostopalveluhinta 443 euroa kuukaudessa.

Nyt lautakunta hyväksyi huhtikuun päätöksen mukaisesti lasketut palvelusetelihinnastot 5-portaisille tuntivälyksille, esiopetukselle sekä kerhoille ja perhekerhoille.
- Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin enimmäisarvot 1.8.2018: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1069658&version=1
- Esiopetuksen ostopalveluhinta 1.8.2019 alkaen: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1069660&version=1
- Lasten kerhojen ja perhekerhojen palvelusetelin enimmäisarvot 1.8.2019 alkaen: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1069662&version=1

HUOM! Yllä olevat linkit esityslistan liitteisiin katkeavat, kun pöytäkirja julkaistaan 21.6.2018. Päätöksen voimaantulon jälkeen hinnastot löytyvät varahaiskasvatuksen nettisivuilta www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus.

Terapeuteilta perittävät vuokrat koulutiloista uudelleen valmisteluun

Lautakunta palautti toimintaterapian tilojen käytön maksuttomuuden kouluissa ja päiväkodeissa uudelleen valmisteluun. Asia tuodaan lautakuntaan elokuussa. Esitykseen tullaan täsmentämään 1.8.2018 alkaen vuokrista vapaan terapian muodot.


Kokouksen esityslista ja liitteet

Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa pöytäkirjan julkaisuun 21.6. saakka tästä linkistä: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=6773 Materiaali on PDF-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville torstaina 21.6.2018. Jyväskylän kaupungin verkkosivuille osoitteeseen: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm.

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
- sivistyslautakunnan puheenjohtaja Irina Tuokko, p. 044 979 1901
- sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 4033

13.6.2018Antti Laukkarinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018