Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki » Päivähoito ja esiopetus

Varhaiskasvatus Jyväskylässä

Ajankohtaista

Uutisia


Varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat kunnalliset ja yksityiset lasten päivähoitoa, esiopetusta ja avoimia varhaiskasvatuspalveluja antavat päiväkodit, perhepäivähoitajat, kerhot ja perhepuistot. Varhaiskasvatuspalvelujen sivuilta löytyy tietoa lasten päivähoidosta, esiopetuksesta ja kerhoista Jyväskylässä sekä linkit kaupungin ylläpitämiin päiväkoteihin, kerhoihin ja perhepuistoihin.

Varhaiskasvatusta järjestetään valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (VASU) ja Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Jokaisessa päiväkodissa on lisäksi oma varhaiskasvatussuunnitelmansa ja kaikille lapsille laaditaan yhdessä perheiden kanssa Lapsen oma varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu). Varhaiskasvatuspalveluita ovat päivähoito päiväkodissa tai perhepäivähoidossa, esiopetus ja kerhotoiminta.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018