Suoraan sisältöön

Viheralueet

Jyväskylässä voi nauttia luonnosta järven rannalla keskellä kaupunkia. Kaupungin lukuisat puistot ja viheralueet tarjoavat asukkaille monenlaisia elämyksiä ja toimintamahdollisuuksia. Viheralueet ovat tärkeitä niin ihmisten henkisen kuin fyysisen hyvinvoinnin kannalta – vihreässä ympäristössä kiire helpottaa, ulkoilureitillä kunto nousee. Viheralueilla kulkeva kevyen liikenteen reitistö tarjoaa myös virkistävän, kuntoa kohottavan ja päästöttömän vaihtoehdon työmatkoihin.

Parhaillaan valmistellaan Jyväskylän kaupungin viherpolitiikkaa, joka kiteyttää Jyväskylän painopisteet viheralueiden kaavoittamisessa, rakentamisessa ja hoidossa seuraaviksi vuosiksi yli hallinnollisten rajojen.

Kaupunkisuunnittelu vastaa maankäytön suunnittelusta. Sen tavoitteena on varmistaa hyvän elinympäristön rakentaminen. Yleiskaavoissa varmistetaan tasapainoisen kokonaisuuden syntyminen sekä rakennettuja että luonnontilaisia viher- ja virkistysalueita. Lisäksi huolehditaan riittävän laajojen yhtenäisten viheralueiden ja reittien jatkumisesta alueelta toiselle. Viherosayleiskaava määrittelee tärkeimmät viheralueet ja viherreitit. Sitä laaditaan parhaillaan. Asemakaavassa määritellään tarkemmin viheralueiden määrä ja toiminnallinen sisältö sekä säilytetään merkittävät luonnonarvot. Jokaisen asemakaavan osana laadittava supistettu viheraluetarkastelu määrittelee viheralueiden käytön, reittien, hoitoluokkien ja vastuualueiden nykytilan ja tavoitetilan teemakarttoina.

Liikenne- ja viheralueet -vastuualue vastaa rakennettujen viheralueiden rakentamisen ja ylläpidon järjestämisestä sekä luonnonmukaisten niittyjen ja suojaviheralueiden ylläpidosta. Keskeinen tehtävä on myös asemakaavojen rinnalla laadittavien viheryleissuunnitelmien sekä viheralueiden rakennus- ja hoitosuunnitelmien laatiminen. Viherpalveluohjelmassa esitetään liikenne- ja viheralueet -vastuualueen järjestämien erilaisten viherpalveluiden 10-vuotisohjelmointi.

Liikenne- ja viheralueet -vastuualueen ajankohtainen investointiohjelma löytyy Investoinnit -sivulta.

Ympäristönsuojelun vastuulla ovat luonnonsuojelualueet, luontopolut ja lintutornit.

Liikuntapalvelut vastaa pääosin liikunta- ja ulkoilualueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta. Liikunta- ja ulkoilualueita ovat esim. yleisurheilukentät, jalkapallonurmet, uimarannat sekä kuntoradat ja talvisin ladut.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta