Suoraan sisältöön

Leikkipuistot

Liikenne- ja viheralueet -palvelualue ylläpitää Jyväskylän kaupungin alueella 108 yleistä leikkipuistoa. Tällä hetkellä toimintapuistoja on 13 ja korttelipuistoja 95. Alueet sijoittuvat eri puolille kaupunkia niin, että ne ovat mahdollisimman tasapuolisesti kaikkien saavutettavissa. Rakentamisessa huomioidaan mm. luonnon tarjoamat mahdollisuudet, turvallisuus ja kulkuyhteydet.

Leikkipuistot kartalla

Leikkipuistojen nykyistä laatutasoa ja alueellista kattavuutta on selvitetty viherpalveluohjelman leikkipuistopalveluita käsittelevässä osassa. Palveluverkon kehittämisperiaatteet ja -toimenpiteet määritellään lähtötiedoista koostettujen analyysien ja työssä esitettyjen mitoitusperusteiden avulla. Ohjelman tavoitteena on muodostaa pitkän tähtäimen toimintasuunnitelma leikkipuistopalvelujen tarkoituksenmukaiseen kehittämiseen.

Leikkipuistoja käsittelevä viherpalveluohjelman osa löytyy Viherpalveluohjelma-sivulta.

Leikkipuistot on rakennettu kulloinkin voimassa olevia ohjeita noudattaen. 2000-luvulla käyttöön ovat vakiintuneet SFS-EN-standardit, joilla yhtenäistetään Euroopan leikkialueiden turvavaatimukset. Välinevalmistajat vastaavat omalta osaltaan välineiden turvallisuudesta. Eri ikäisille tehdään yhä tarkemmin mitoitettuja leikkivälineitä. Esimerkiksi korkeimpiin välineisiin pääsy on tehty vaikeaksi, jotta aivan pienimmät lapset eivät niihin pääsisi. Vastaavasti pienten välineet tehdään ahtaiksi. Leikkialueilla on mahdollisuuksien mukaan vapaata peli- ja juoksentelualuetta. Aidoilla turvataan pelivälineiden ja leikkijöiden pysyminen poissa kulkuväyliltä. Koiria ja muita eläimiä ei saa tuoda leikkipuistoihin.

Kasvillisuus on valittu ja sijoitettu huolella. Myrkyllisiä kasveja ei leikkialueilla käytetä.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta