Suoraan sisältöön

Katutyöluvan hakeminen

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla ei saa tehdä töitä ilman kaupungin lupaa. Poikkeuksena ovat äkilliset, merkittävän vahingon estämiseksi tehtävät välttämättömät korjaukset, joille lupa haetaan jälkikäteen.

Luvanvaraisia töitä ovat kaikki kadulla tapahtuvat työt. Näitä ovat muun muassa:

  • kiinteistön rakentamis- ja korjaamistyöt, mikäli työmaaksi rajataan osa kadusta tai yleisestä alueesta
  • kunnallistekniikan sijoittaminen yleisille alueille (vesihuolto, tietoliikenne, sähkö, kaukolämpö yms. rakenteet)
  • kiinteistöjen vesijohto-, sähkö-, kaukolämpö- ja viemäriliittymät
  • kadulle pystytettävät rakennustelineet
  • kadulta tapahtuvat nostot
  • rakennusmateriaalien lyhytaikainen varastointi ja siirtolavojen sijoittaminen kadulle
  • työmaatilojen säilyttäminen kadulla.

Lumien pudottaminen katolta ei edellytä katutyöluvan hakemista.

Hakemus on jätettävä vähintään 21 vuorokautta ennen työn aloittamista. Työ voidaan aloittaa heti, kun Liikenne- ja viheralueet -vastuualue on antanut luvan työn aloittamiseen. Jos hakemusta ei ole käsitelty 21 vuorokauden kuluessa sen jättämisestä, työ voidaan kuitenkin aloittaa.

Katutyölupaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti Jyväskylän asiointipalvelussa, katutyölupahakemus löytyy kohdasta Yleisten alueiden luvat. Palvelun käyttöä varten tulee luoda käyttäjätunnus pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta käyttäen.

Mikäli sähköisen palvelun käyttö ei ole mahdollista hakemuksen voi tehdä oheisella lomakkeella, jota on saatavilla myös Palvelupiste Hannikaisesta (käyntiosoite Hannikaisenkatu 17), puh.(014) 266 0108, palvelupistehannikainen[at]jkl.fi.

Katutyölupahakemuslomake (pdf)

Tarkemmat ohjeet luvan hakemisesta sekä toimimisesta yleisillä alueilla (pdf), ohjetta on päivitetty, uusittu ohje otettu käyttöön 1.1.2016

Katutyölupakoulutusmateriaali (pdf)

Katu- tai yleisellä alueella työskenneltäessä pitää katutyöilmoitukseen liittää työkohteen tilapäinen liikennejärjestelysuunnitelma. Jos työ toteutetaan useassa eri vaiheessa, on jokaisesta työvaiheesta oltava oma suunnitelmansa. Yksinkertaisissa perustapauksissa voidaan toimia jonkin oheisen kuvan mukaisesti.

Mikäli työ aiheuttaa haittaa ympäristölle (melua, pölyä, tärinää), on siitä tehtävä lisäksi kirjallinen ilmoitus rakennus- ja ympäristölautakunnalle (ympäristösuojelulain 60 §). Ilmoitus on tehtävä 30 vuorokautta ennen toimenpidettä. Lisätietoa ilmoituksista löytyy ympäristöosaston sivuilta. Ilmoituskaavakkeita on saatavissa Palvelupiste Hannikaisesta (käyntiosoite Hannikaisenkatu 17), puh.(014) 266 0108, palvelupistehannikainen[at]jkl.fi.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta