Suoraan sisältöön

Sijoituspaikkaluvat

Laitteen, johdon, routaeristeen tai muun vastaavan rakenteen pysyvä sijoittaminen kaupungin omistamalle alueelle vaatii sijoituspaikkaluvan. Kaupunki voi asettaa ehtoja luvan myöntämisen yhteydessä.

Vapaamuotoiseen sijoituspaikkalupahakemukseen on liitettävä suunnitelmakartta, jonka pohjana on oltava ajantasainen kunnan pohjakartta, mittakaava 1:500. Kartasta on selkeästi käytävä ilmi, mitä rakennetaan ja mihin rakennetaan. Erikseen vaadittaessa on esittävä tarkemmat suunnitelmat ja rakennedetaljit kaupungin vaatimusten mukaisesti. Sijoittamispaikkaluvan hakijan tehtäviin kuuluu johdon, laitteen tai rakenteen sijoittamispaikkaan liittyvä selvitystyö mm. maanomistus, kaavatilanne, johtotietojen selvittäminen ja puiden kartoitus. Mikäli hakija ei ole laitteen tai rakenteen omistaja, tulee hakemukseen liittää valtakirja.

Sijoituspaikkalupaa haetaan Liikenne- ja viheralueiden vastuualueelta, lupa on maksuton. Hakemus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen aiottua työn aloittamista. Hakijan tulee varautua noin kahden viikon käsittelyaikaan, joka loma-aikaan voi olla pitempi. Hakemus toimitetaan osoitteeseen:

Jyväskylän kaupunki
Palvelupiste Hannikainen
PL 233 (käyntiosoite Hannikaisenkatu 17)
40101 Jyväskylä

Jäljennös luvasta tulee liittää katutyöilmoitukseen. Katutyöilmoituksen voi jättää myös yhdessä sijoituspaikkalupahakemuksen kanssa.

Sijoituspaikkalupaa voi hakea myös sähköisesti

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta