Suoraan sisältöön

Elovainion korttelileikkipuisto

Kaupunkirakennepalveluiden Yhdyskuntatekniikan vastuualue on teettänyt Elovainion korttelileikkipuiston viherrakennussuunnitelman. Suunnitelman on tehnyt VSU Arkkitehtuuri- ja viheraluesuunnittelu Oy.

Puisto on uudiskohde ja sijaitsee Elovainion kaupunginosassa, Viljatien eteläpuolella. Alue on kaavassa lähivirkistysaluetta (VL) ja kaupungin omistuksessa.

Puiston maasto koostuu ojalaaksosta, loivapiirteisin rintein. Alue on paikon nuorta lehtipuustoa ja osin havupuuvaltaista.

Uudet puiston toiminnot keskitetään alueen luoteiskulmaan. Ympyränmuotoisilla alueilla luodaan leikki-, oleskelu- ja pelialueet. Alueelle johtaa myös huoltotienä toimiva kevyen liikenteen väylä Uusisillantieltä. Kevyempi polkuyhteys toteutetaan Ruispolulta puistoon.

Leikkialue sisältää eri ikäisille sopivia leikkivälineitä. Pelialueella on suoja-aidat ja irtomaalit. Alueet jakautuu omiksi kokonaisuuksiin pöllireunuksin ja niitä yhdistää porrasrakenne alueiden välissä. Oleskelualueen keskusaiheena on paikalla olevat luonnonkivilohkareet. Puistoalueelle tehdään puuistutuksia.

Toiminnalliset alueet ja huoltokäytävä valaistaan pylväsvalaisimin ja oleskelualueen kiviaiheet kohdevaloin. Alueiden kuivatus hoidetaan imeyttämällä vesi lähimaastoon ja johtamalla ojaan.

Alueen tuleva hoitoluokka on rakennetuilla osilla A2, metsäisillä C2.

Kohteelle on investointivarausta vuoden 2011 investointiohjelmassa 150 000 euroa. Suunnitelman alustava kokonaiskustannusarvio on 260 000 euroa. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan kenttäosio ja yhteydet alueelle.

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa 19.4.-3.5.2011.

Lisätiedot: rakennuttajahortonomi Leena Rapo, puh. (014) 266 5148

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemakaavaote (pdf)

Suunnitelmaselostus (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Havainnekuva (pdf)

Näkymä (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta