Suoraan sisältöön

Esbjergin puiston viherrakennussuunnitelma

Kaupunkirakennepalveluiden Liikenne- ja viheralueet on teettänyt Esbjergin puistoalueen kunnostussuunnitelman. Suunnitelman on tehnyt Ramboll Oy, Oulu. Suunnitelma perustuu alueesta tehtyyn hyväksyttyyn yleissuunnitelmaan. Alueen esteettömyyteen ja toimintoihin on jo suunnitteluvaiheessa pyydetty kommentteja Vammaisneuvostolta, jolla ei ole ollut suunnitelmaan huomautettavaa.

Peruskorjaussuunnitelmaa varten kohteeseen on tutustuttu maastokäynnillä 24.1.2012 ja uudelleen 9.9.2014 seniorikortteleiden jo osittain valmistuttua. Puistosta on otettu valokuvia ja suunnitelmaratkaisuja on arvioitu kokouksissa eri alojen suunnittelijoiden yhteistyönä. Mukana ovat olleet tilaajan edustaja, katu- ja vihersuunnittelijat, seniorikortteleiden suunnittelija ja puiston taideaiheesta vastaava suunnittelija.

Hankkeen yleiskuvaus

Esbjergin puisto sijaitsee Kortepohjan kaupunginosassa Pehtorintien päässä. Puisto rajautuu pohjoisessa päiväkodin pihaan, idässä Esbjergin aukioon ja etelässä seniorikortteleihin. Puistossa maasto laskee Laajavuorentieltä Esbjergin aukiolle.

Esbjergin puisto ja aukion on jaettu kahteen vaiheeseen. Vaiheesta 1. on tehty rakennussuunnitelma, jossa esitetään toiminta-aukio ja Pehtorintien päässä sijaitsevan pysäköintialueen ympäristö. Puiston läpi kulkeva käytävä johtaa As Oy Volmarin tontilta (Pehtorintie 11) puiston kautta pysäköintialueelle ja As Oy Kortepohjan Pehtorille (Pehtorintie 4). Vaiheeseen 2. kuuluvat Esbjergin puiston aukiota rajaava sivu sekä Esbjergin aukio. Vaihe 2. toteutetaan myöhemmin.

Alueen nykytilanne

Puistossa on täysikasvuista osittain vesakkoista lehtipuustoa. Maasto laskee tasaisesti Laajavuorentieltä lsännäntielle asti. Luoteessa kasvaa suuria kuusia päiväkodin tontilla, jotka toimivat selkeänä rajana puistolle. Puiston vieressä sijaitsevalle päiväkodille johtaa polku. Puistoon on rakennettu pysäköintialue Pehtorintien päähän. Alue on tällä hetkellä työmaakäytössä, kun kerrostaloja vielä rakennetaan.

Suunnitelmaratkaisut

Esbjergin puisto on suunniteltu palvelemaan erityisesti lähitalojen ikäihmisiä, mutta myös kohottamaan alueen yleisilmettä ja lisäämään puiston aktiivista käyttöä kaikkien asukkaiden keskuudessa.

Puiston läpi mutkittelee loivasti laskeva asfalttipintainen puistokäytävä. Käytävältä on yhteys Pehtorintiehen sekä seniorikortteleille. Nykyinen yhteys päiväkodin portille säilyy. Olevaa puustoa poistetaan, jotta kapealle puistoalueelle saadaan lisää avaruutta ja tilaa rakennettavalle uudelle käytävälle. Käytävä on suunniteltu kaarevaksi. Toiminta-aukion läheisyydessä pituuskaltevuus on 5-5,5 %. Käytävä on suunniteltu mahdollisimman loivaksi, jotta se täyttää osittain 5 % esteettömyys vaatimuksen. Loppuosa polusta on 5, 5 % kallistuksella ja aukiolle johtava osa 8 % kaltevuudella.

Puistoon istutetaan jaloja lehtipuita, kukkivia koristepuita ja pensaita. Puistokäytävää reunustavat maastonmuotoilut ja puiston yleisilme muuttuu avoimemmaksi. Taideaiheena puistossa ovat värikkäät Kukka-teokset, jotka sijoitetaan polun varrelle. Taideteokset on suunnitellut Aino-Kaarina Pajari.

Puistokäytävältä voi poiketa toiminta-aukiolle, jonne sijoitetaan puutarhakeinu sekä kuntoiluvälineitä, joita voivat käyttää nuoret, aikuiset ja ikäihmiset. Toiminta-aukio toimii eri-ikäisten ihmisten kohtaamispaikkana. Aukion kivituhkapinnan kallistukset on tehty mahdollisimman tasaiseksi, jotta puiston toiminnot olisivat kaikkien saavutettavissa. Käytävän varrelle on sijoitettu käsinojallisia penkkejä, joissa voi levähtää ja ihailla puistoaluetta.

Puistoalueen ensimmäisen vaiheen rakentamisen kustannusarvio on kokonaisuudessaan n. 185 000 € , summassa on mukana alueelle tuleva taide.

Puiston ensimmäisen vaiheen rakentamisen arvioidaan ajoittuvan vuoden 2016 investointeihin.

Suunnitelma olivat julkisesti nähtävillä 24.3.-7.4.2015 Palvelupiste Hannikaisessa, Hannikaisenkatu 17, 1-kerros.

Lisätiedot: rakennuttajahortonomi Leena Rapo, puh. (014) 266 5148

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemakaavaote (pdf)

Suunnitelmaselostus (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Poikkileikkaukset (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta