Suoraan sisältöön

Huhtasuon puiston viherrakennussuunnitelma

Kaupunkirakennepalveluiden Liikenne- ja viheralueiden vastuualue on teettänyt Huhtasuon puiston viherrakennussuunnitelman. Suunnitelman on tehnyt Maisemasuunnittelu Arja Paula sekä Destia Oy. Suunnitelma pohjautuu aiemmin kaavan yhteydessä tehtyyn yleissuunnitelmaan, jota on tarkasteltu uudelleen rakennettavuuden, toimivuuden sekä kustannusten kannalta. Suunnittelun yhteydessä on kuultu asukkaita sekä mm. Keski-Suomen museota. Suunnitelma asetetaan lisäksi nähtäville.

Suunnitelma käsittää puistoalueen kokonaisuudessaan, mukaan lukien alueelle sijoittuvan aukion kunnostuksen sekä uusittavat reitistöt ja toiminnallisen senioripuiston alueen.

Huhtasuon puisto sijaitsee Huhtasuon kaupunginosassa, noin viisi kilometriä Jyväskylän keskustasta. Puiston kokonaispinta-ala on 15 000 m2. Puisto sijoittuu vuonna 2015 valmistuvan modernin koulukeskuksen ja 70-luvun lopulla rakennetun Huhtakeskuksen väliin. Puiston keskiosa toimii koulukeskuksen ja liikekeskuksen yhdistävänä solmukohtana. Noin neljännes puistoalueesta on säilynyt mäntypuuvaltaisena metsänä.

Huhtakeskuksen rakennukset katoksineen ilmentävät arkkitehtuuriltaan aikansa betonirakentamisen ihanteita. Ne muodostavat kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennetun ympäristön. Puiston keskiosassa on Anne von Boehmin suunnittelema arkkitehtuurinen monumentti geometrisine betonirakenteineen ja istutusalueineen. Tämä osa puistoa ennallistetaan siten, että se tulee antamaan alueelle vahvan leiman oman aikansa ympäristörakentamisesta.

Tavoitteena on luoda monipuoliseen käyttöön aktivoiva, viihtyisä ja turvallinen puisto, jolle paikan historiasta kertovat elementit antavat oman leimansa. Suunnittelussa lähtökohtana on palvella erityisesti ikääntyviä, senioritalojen asukkaita esteettömillä, liikuntakykyä ylläpitävillä ja edistävillä ratkaisuilla.

Puiston tulee olla miellyttävä ja helposti lähestyttävä. Sen tulee innostaa ja aktivoida kaikenikäisiä, mutta erityisesti ikäihmisiä liikkumaan ja vuorovaikutukseen eri-ikäisten ihmisten kanssa.

Keskiosan solmukohdan tulee tarjota selkeälinjainen kulkureitti eri suuntiin sekä viihtyisä ja rauhallinen oleskelualue kohtaamiseen ja levähtämiseen.

Puisto toimii läpikulkureittinä jalankulkijoille ja pyöräilijöille yhdistäen alueen keskeisiä palveluja kuten päiväkoti, koulu, terveyskeskus ja kaupat. Puistokäytävät muodostavat myös tärkeän osan alueellista kevyenliikenteen verkostoa.

Maisemallisena tavoitteena on säilyttää puiston eri luonto- ja viheraluetyypit sekä kohentaa niiden kuntoa. Varsinkin metsäisten alueiden läpinäkyvyyttä lisätään ja parannetaan näkymäakseleita keskiosasta puiston eri suuntiin. Mäntymetsiköt kertovat paikan alkupe­ räisestä luontotyypistä ja toimivat puiston keuhkoina. Laajat, puistomaiset nurmialueet ovat avaria ja valoisia alueita, jotka tarjoavat mahdollisuuden vapaamuotoiseen oleskeluun ja liikkumiseen.

Keskiosan solmukohtaa korostetaan nostamalla esiin arkkitehtuuri nen monumentti, joka valaistaan pimeään aikaan kohdevaloin. Ympärillä olevat graniittipintaiset portaikot ja betonilaatoitus kunnostetaan. Alueelle istutetaan näyttävää, vuodenaikojen mukaan ilmettä vaihtavaa kasvillisuutta.

Huhtakeskuksen puoleisen alueen ränsistyneet betonirakenteet ja irralliseksi elementiksi jäänyt katos puretaan. Alueelle rakennetaan sileästä betonikivestä istutusaltaat, joilla rajataan tila ja tasataan korkeuseroa. Oleskelualueelle sijoitetaan istuinkorkeudeltaan erilaisia penkkejä, joissa tukevat käsi- ja selkänojat helpottavat istuutumista ja ylös nousemista. Keskiosan pinnat rakentuvat kahdesta eri harmaan sävyisestä betonikivestä sekä vaalean harmaasta betonilaatasta.

Esteettömyys on otettu huomioon siten, että alueen läpi kaikkiin suuntiin ja kaikille tasoille on pääsy myös pyörätuolilla liikkuville. Kaikki luiskat ja portaat on varustettu molemmin puolin käsijohteilla. Lisäksi puistoon on suunniteltu myös pidempi kävelyreitti, jonka reunassa on käsijohde. Tällä pyritään kannustamaan lievän tasapaino­ongelman omaavia henkilöitä kävelylenkille puistoon.

Käytävälinjat on suunniteltu niin, että ne palvelevat mahdollisimman hyvin puiston ympärillä olevien palveluiden käyttäjiä sekä puiston läpi johtavana kevyenliikenteen väylänä. Käytävien pinta on kivituhkaa, joka istuu luontevasti osittain metsäiseen ympäristöön. Pääkäytävät ovat kolme metriä leveitä.

Puistokäytävien varrella on penkkejä levähtämiseen. Levähdyspaikat on sijoitettu kulkuväylän sivuun näköetäisyydelle toisistaan. Pyörätuolilla liikkuvat on huomioitu varaamalla riittävästi tilaa penkkien viereen. Käytävien varsilla ja keskiosan oleskelualueella penkkien väri on punainen. Liikuntapaikan penkit ovat keltaisia, mikä helpottaa orientoitumista.

Senioriliikuntapaikka on sijoitettu puiston pohjoisosaan. Sen yhteydessä on istuinkorkeudeltaan korotettuja penkkejä, joissa tukevat käsi- ja selkänojat helpottavat istuutumista ja ylös nousemista. Alueelle on sijoitettu myös pöytä-penkkikalusteita kahvittelua ja levähtämistä varten. Pöytäkalusteet mahdollistavat pyörätuolilla pääsyn pöydän ääreen. Liikuntavälineiden rungot ovat väriltään mäntymetsäympäristöön luontevasti sopivat tummanruskeat. Muut välineiden elementit ovat keltaiset, jotka erottuvat selkeästi myös näkökyvyn heikentyessä.

Metsäalueet siistitään hoitotoimin läpinäkyviksi ja ilmeeltään monimuotoisiksi taajamametsiksi. Puistopuustoa uusitaan ja lisätään. Pohjoisosan liikenneväylien reunoille tehdään suojaistutuksia näkösuojaksi ja vähentämään melua.

Kasvilajeissa otetaan huomioon vuodenajat ja käytetään osittain perinteisiä kasveja, joista ikäihmiset voivat ammentaa muistoja.

Puistokäytävien ja keskusaukion yleisvalaistus toteutetaan energiatehokkailla LED-puistovalaisimilla. Keskialueen solmukohta korostuu pimeään aikaan kohdevalaistavalla monumentilla ja puiden kohdevalaistuksella. Keskiosan oleskelualue valaistaan matalilla pollarivalaisimilla ja portaat muurivalaisimilla.

Puiston osioiden kustannukset yhteensä ovat noin 440 000 euroa. Puiston toteutus vaiheistetaan useammalle vuodelle. Vuoden 2015 investointiohjelmassa kohteelle on varattu 200 000 euroa.

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalo palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, 1 krs. sekä Huhtasuon kylätoimistossa os. Nevakatu 1 (Huhtakeskus), 14. - 28.10.2014.

Lisätiedot: rakennuttajahortonomi Leena Rapo, puh. (014) 266 5148

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemakaavaote (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Asemapiirustus, puistokäytävät (pdf)

Pituusleikkaus pk1 (pdf)

Pituusleikkaus pk2 (pdf)

Pituusleikkaus pk3 ja pk4 (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta