Suoraan sisältöön

Jukolan korttelileikkipuiston suunnitelma

Kaupunkirakennepalveluiden Yhdyskuntatekniikan vastuualue on teettänyt Jukolan korttelileikkipuiston viherrakennussuunnitelman. Suunnitelman on tehnyt VSU Oy. Suunnitelma on esitelty alueen asukkaille asukastilaisuudessa 8.2.2012. Tikkakoskella.

Jukolan korttelileikkipuisto sijaitsee Tunnelinmäen II alueella, Jukolantien ja Tunnelinmäentien risteyskohdan luoteispuolella.

Puisto sijoittuu vanhalle peltoalueelle. Alue on avointa, pajujen ja vieraslajien valtaamaa. Puiston alueella on hulevesien purkuputki, joka avautuu maastopainanteeseen.

Uuden puiston toiminnot sijoitetaan alueen poikki rakennettavan pohjois-eteläsuuntaisen reitin varrelle. Kivituhkapintaisesta reitistä ja turvahiekka-alueesta tehdään loivilla kaarimuodoilla yhtenäinen kokonaisuus. kivituhkakäytävän laajentumiin sijoitetaan pienpelikenttä ja kuntoiluvälineitä. Kaarimuotoa korostetaan kivipaasista muodostetulla kaaripenkkiaiheella ja tukimuurilla. Penkki toimii lisäksi pienpelikenttää rajaavana aiheena.

Keskiosiin rakennetaan turvahiekkapintainen leikkialue, jonne sijoitetaan useita eri ikäisille käyttäjille suunnattuja toimintoja. Kokonaisuus tarjoaa leikin mahdollisuuden joko yksin tai ryhmässä leikittäväksi. Alueen värimaailma on puunväri, vihreä ja harmaa. Värit toistuvat kaikissa kalusteissa ja varusteissa sekä valaisimissa.

Puistoon rakennetaan hulevesien viivytys/imeytyskenttä purkuputken suuaukon kohdalle. Sorapintainen imeytyskenttä rajataan tukimuurilla kivituhkakäytävästä. Kentästä jatkuu ojapainanne kohti puiston eteläosan hulevesiputkea, jonne ylivuototapauksissa voidaan johtaa hulevesiä. Imeytyskenttää korostetaan luonnonkivilohkareilla.

Puistoon istutetaan uutta kasvillisuutta. Vieraslajit poistetaan ja tilalle kylvetään apilaniittyä. Kosteaan ojapainanteeseen tulee rantakukkaniittyä. Lounaisreunaan istutetaan lehtipuumetsikkö ja muualle puistoon yksittäisiä lehtipuita. Lajeina ovat rauduskoivu, tervaleppä ja sulkatervaleppä. Metsikköistutukseen käytetään myös haapaa.

Puistoon sijoitetaan kaksitoista valaisinta valaisemaan reittiä ja toiminta-alueita. Puistoon sijoitetaan myös kaksi roskakoria, infotaulu ja leikkivälinelaatikko.

Alueen hoitoluokka on A2 ja niittyisemmillä alueilla B2.

Suunnitelman mukaisen rakentamisen kokonaiskustannusarvio on 250 000 euroa. Puiston rakentaminen jakautuu kahdelle vuodelle, alkaen kuluvana vuonna. Rakentamiseen on varaus investointiohjelmassa.

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa, Hannikaisenkatu 17, I-kerros 20.3.-3.4.2012.

Lisätiedot: rakennuttajahortonomi Leena Rapo, p. (014) 266 5148

sijaintipaikkakartta (pdf)

asemakaavaote (pdf)

suunnitelmaseloste (pdf)

asemapiirustus (pdf)

havainnekuva hulevesialue (pdf)

havainnekuva peli- ja leikkikenttä (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta