Suoraan sisältöön

Kirkkopuiston lehmusrivin kunnostus, viherrakennussuunnitelma

Kaupunkirakennepalveluiden Liikenne- ja viheralueet vastuualue on teettänyt Kirkkopuiston lehmusrivin kunnostus viherrakennussuunnitelman. Suunnitelman on tehnyt Kangas & Vuorinen Arkkitehdit Oy. Suunnitelma on tehty hyväksyttyyn Kirkkopuiston viheryleissuunnitelmaan nojaten.

Lehmusrivi sijaitsee Kirkkopuistossa, Kauppakadun suuntaisena puiston puolella, Keskustan kaupunginosassa. Toinen Kauppakadun puoleinen lehmusrivi uusittiin 2001. Arboristi Teppo Suoranta teki vanhoista lehmuksista kuntotutkimuksen syksyllä 2011. Tutkimuksessa puut todettiin hyvin huonokuntoisiksi ja suoranaiseksi turvallisuusriskiksi.

Lehmusrivin uusimisen yhteydessä puurivi siirtyy hiukan puiston puolelle etäämmälle jalkakäytävästä. Lisäksi kioskiaukion alareunan kahdesta lehmuksesta kioskin puoleinen poistetaan kokonaan ja toisen tilalle istutetaan hevoskastanja. Näin parannetaan Kaupunginkirkon näkyvyyttä kioskiaukion suunnasta. Samassa yhteydessä uusitaan edellisessä peruskorjauksessa asennetut lehmusriviä valaisevat maavalaisimet. Luonnonkivipinnoitukseen (nupukivinauhat, noppakiveys) jäävät aukot täydennetään vastaavilla materiaaleilla ja kunnostustyössä vaurioituneet nurmialueet uusitaan siirtonurmella.

Kirkkopuistossa on voimassa suojelukaava, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.5.2009. Lainvoimaiseksi kaavamuutos tuli 4.11.2011.

Kirkkopuisto on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Lehmusrivin uusimisesta on pyydetty Keski-Suomen Museon lausunto. Keski-Suomen Museolla ei ole huomautettavaa esitettyyn puuston uudistussuunnitelmaan.

Lehmusrivin uusimisen kustannusarvio on valaisimineen noin 112 000 €, alv 0 %. Puurivin uusiminen on tarkoitus tehdä keväällä 2013. Vanhat puut, 21 kpl, on suunniteltu poistettaviksi huhtikuun lopussa. Uusi kasvualusta lehmusriville ja kahdelle yksittäispuulle tehdään toukokuun alussa ja uudet puut, 19 kpl, istutetaan toukokuun puolivälissä. Siirtonurmikon asennus on ajoitettu touko-kesäkuun vaihteeseen.

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa, Hannikaisenkatu 17, 19.3. - 2.4.2013.

Lisätiedot: yleissuunnitteluhortonomi Anne Pitkänen, puh. 014 266 5147

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Hyväksytty asemakaava (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Leikkaus 1-1 (pdf)

Leikkaus 2-2 (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta