Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki » Kaupunkirakennepalvelut » Ympäristö ja luonto » Yleistietoa viheralueista » Nähtävillä olevat suunnitelmat » 2010 » Korpilahden sataman matonpesupaikka ja korttelileikkipuisto

KORPILAHDEN SATAMAN MATONPESUPAIKKA JA KORTTELILEIKKIPUISTO

Kaupunkirakennepalvelun yhdyskuntatekniikan vastuualueella on teetetty Korpilahden sataman matonpesupaikan ja korttelileikkipuiston vihersuunnitelma. Suunnitelman on tehnyt Ympäristösuunnittelu Soini-Harju Ky. Vihersuunnittelussa on noudatettu yleissuunnitelman linjauksia.

Suunnittelukohteet sijaitsevat puistoalueella (VP). Alueella on entuudestaan huonokuntoinen matonpesupaikka, joka tulee siirtymään hieman nykyiseltä paikaltaan. Leikkipuisto on uudiskohde. Suunnitelmassa on säilytetty laaja, yhtenäinen nurmikkokokonaisuus sekä olemassa olevaa kasvillisuutta.

Korttelileikkipuiston suunnitelman peruslähtökohtana on vesiteeman ympärille rakennettu kokonaisuus. Koko alue on rajattu ketjutetuin pollarein ja välineiden turva-alueet palisadireunuksin. Korttelileikkipuiston keskusaiheena on korotettu istutusallas, jonka reunat toimivat istuintasoina.

Leikkipaikalle johtaa kaksi kivituhkapintaista kulkuyhteyttä.

Matonpesupaikalle on sijoitettu pesualtaat varusteineen sekä mattomankeli. Mattojen kuivaamista varten on kolme matalampaa ja neljä korkeampaa telinettä. Matonpesupaikka on päällystetty betonilaatoin ja kuivausalueella on ruohokivipinnoitus. Autopysäköinti on järjestetty viereisen kauppakiinteistön pysäköintialueen länsireunalle. Pysäköintialueelta rakennetaan kivituhkapintainen käytäväyhteys, joka liittyy rantakäytävään.

Suunnitelman mukaisen rakentamisen kustannusarvio on korttelileikkipuiston osalta 110 000 euroa ja matonpesupaikan 80 000 euroa. Rakentamiseen on varaus yhdyskuntatekniikan investointiohjelmassa.

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa 9.2.-23.2.2010.

Lisätiedot: rakennuttajahortonomi Leena Rapo, p. (014) 266 5148

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemakaavaote (pdf)

Asemapiirustus matonpesupaikka ja leikkipaikka (pdf)

Suunnitelmaselostus matonpesupaikka (pdf)

Asemapiirustus matonpesupaikka (pdf)

Suunnitelmaselostus leikkipaikka (pdf)

Asemapiirustus leikkipaikka (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta