Suoraan sisältöön

Kotalammenpuiston kunnostussuunnitelma

Kaupunkirakenteen toimiala Liikenne- ja viheralueet on teettänyt Kotalammenpuiston kunnostussuunnitelman. Suunnitelman on tehnyt Ympäristösuunnittelu Harju-Soini Ky, Haminasta.

Kotalammen toimintapuisto sijaitsee Keltinmäen kaupunginosassa Kotalammen rannalla. Puisto sijoittuu Kotalammen pohjoisrannalle lammen ja liikuntakenttien väliin. Puiston koillis-itäpuolelle sijoittuu kerrostaloalue ja luode-länsipuolelle omakotitaloaluetta. Lähellä puistoa sijaitsee Keltinmäen päiväkoti. Puisto rajoittuu kevyen liikenteen väyliin kolmelta sivustaltaan.

Puiston oleva kasvillisuus on runsasta. Osa puustosta on huonokuntoista ja liian tiheässä kasvanutta. Laajat pensasryhmät jakavat aluetta pienempiin osiin. Kotalammen rantavyöhykkeellä kasvaa runsaasti koivuja sekä tervaleppiä. Puisto sijoittuu melko jyrkästi Kotalammen suuntaan laskevaan etelärinteeseen, jonka johdosta maastonmuotoilulla on aluetta terassoitu eri tasoihin. Puiston maastokorkeudet vaihtelevat välillä +152.2 - +148.0. Tilanjaollisesti puisto on jaettu pienempien ja isompien lasten alueisiin.

Toimintapuiston olevat välineet ovat pääosin huonokuntoisia. Vielä käyttökelpoiset välineet (mm. 4-piste keinu, jousikeinut, pienten lasten alueen keinut, pienten lasten alueen kiipeily- ja tasapainovälineet) on säästetty, mutta sijoitettu uusille paikoille. Luonnonkivistä rakennettu kaaren muotoinen rakenne on poistettu, ainoastaan kolme suurinta kiveä on jätetty paikoilleen. Puistossa olevat kaarisilta ja iso monitoimiteline on esitetty poistettavaksi. Samoin on poistettavaksi esitetty nykyinen puurakenteinen rinnekatsomo ja sen edustalla nurmikolla oleva esiintymistasanne.

Suunnittelun aikana on pidetty suunnitelmien esittelytilaisuus puistossa, paikalla olivat suunnittelija ja rakennuttaja esittelemässä suunnitelmaa. Suunnitelmista on pyydetty arviota myös kohteen ylläpidosta vastaavilta.

Peruskorjaussuunnitelman keskeisenä lähtökohtana on ollut nykyisten maastonmuotojen ja kasvillisuusalueiden säilyttäminen ja hyödyntäminen. Suunnittelussa on keskitytty uusiin leikkivälineisiin ja kalusteisiin, niiden toiminnallisuuteen ja monipuolisuuteen. Myös puiston toiminnallinen tilanjako on säilytetty ennallaan.

Isompien lasten puolelle on sijoitettu uusi monitoimiteline ja sen pohjoispuolelle rinteeseen putkiliukumäki. Liukumäen viereen rakennetaan uusi betoni- / kestopuurakenteinen rinnekatsomo ja sen eteen uusi esiintymisalue. Uusia leikkivälineitä (kiipeily / tasapainoilu) on lisätty.

Pienempien lasten alueelle on sijoitettu uudet hiekkalaatikot ja leikkimökki ja olevat säilytettävät välineet on sijoitettu uudelleen. Alueelle on sijoitettu uutena keinuna ns. pesä-keinu, joka mahdollistaa useamman lapsen keinumisen yhdessä. Keinujen länsipuolelle niiden eteen on sijoitettu uusi monitoimiteline ja leikkitunnelit.

Puiston pohjoispuoliselle asfalttialueelle on sijoitettu kaksi ulkoliikuntavälinettä lähinnä kuntoilijoiden käytettäväksi. Puiston eteläosaan sijoittuu avoin kivituhkapintainen alue, joka mahdollistaa erilaiset puistopelit alueelle. Nurmikolle on sijoitettu yksittäinen kivi-tuhkapintainen piknik-paikka.

Puiston rajausta Kotalammen suuntaan on tehostettu koko rantaviivan sulkevalla yhtenäisellä metalliaidalla, jonka korkeus on1,2 m. Keinumisalueet on rajattu aidoilla. Puiston valaistus uusitaan ja alueelle lisätään uusia valaisimia.

Istutusalueille ei ole osoitettu erityisiä toimenpiteitä. Puustoa ja pensasistutuksia raivataan rakentamisen vaatimassa laajuudessa. Uusia istutuksia rakennetaan lähinnä pienempien lasten alueen ympärille sekä putkiliukumäen yläpuoliselle alueelle.

Puiston valaistus ja kalusteet uusitaan.

Kotalammen toimintapuiston peruskorjauksen kustannusarvio on 246 500 euroa.

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 29.9.-13.10.2015.

Lisätiedot: rakennuttajahortonomi Leena Rapo, puh. 014 266 5148

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Ajantasa-asemakaava (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Havainnekuva rinneportaista (jpg)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta