Suoraan sisältöön

LUHTISENPUISTON VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA

Kaupunkirakennepalveluiden Yhdyskuntatekniikan vastuualue on teettänyt Luhtisenpuiston viherrakennussuunnitelman. Suunnitelman on laatinut Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy. Suunnittelua on tehty yhteistyössä alueen päiväkodin, perhepäivähoidon, palvelukeskuksen ja Palokka-seuran edustajien kanssa.

Luhtisenpuisto sijaitsee noin 5 km Jyväskylän keskustasta, Palokan palvelukeskustan tuntumassa. Puisto rajautuu lännessä pientalovaltaiseen asuinalueeseen ja etelässä Palokan terveysaseman tonttiin. Puiston itälaidalla on Palokkajärveen laskeva valtaoja ja avoin peltoalue. Puistoon on neljä sisääntuloa: yksi Närhentieltä, yksi Palokkajärven suunnasta, etelästä tulevalta kevyen liikenteen väylältä ja kaksi Luhtisentien jatkeena olevalta kevyen liikenteen väylältä. Alue on kaupungin omistuksessa ja kaavallisesti puistoalue (P).

Suunnitelmassa leikkikenttäalue säilytetään nykyisellä paikallaan. Vanhat, huonokuntoiset leikkivälineet uusitaan. Nurmipintainen pelialue kunnostetaan pienempialaiseksi kivituhkapintaiseksi pelialueeksi, joka mahdollistaa monipuolisemman käytön. Puiston eteläosassa käytävää korotetaan ja maanpinnan muotoilulla sekä painanteilla parannetaan alueen kuivatusta. Lasten lisäksi puistossa on pyritty huomioimaan myös muut erityisryhmät, kuten esim. vanhukset ja liikuntarajoitteiset. Puiston palvelukeskuksen puoleiseen reunaan sijoitetaan senioriliikuntaan tarkoitettu väline. Puistoon muodostuu eripituisia kävelyreittejä, joiden varrelle sijoitetaan levähdyspisteiksi penkkejä. Senioriliikunta-alueen tuntumaan tehdään pienempi pelialue erityisryhmien käyttöön rauhallisempia pelejä varten.

Leikkikentälle, pelikentälle ja senioriliikunta-alueelle suunnitellaan uusi valaistus. Puiston nykyiset, pääkäytävien valaistukset säilytetään entisellään. Suunnitelmassa esitetään myös huonokuntoisen kasvillisuuden uusimista ja käytävien kivituhkapintojen kunnostamista. Uusien aluerajauksien muotoiluilla sekä pensas- ja puuistutuksilla leikkialue jäsennetään mielenkiintoiseksi leikkiympäristöksi.

Puiston leikkivälineiksi esitetään erilaisia keinuja, kiipeily ja liukutoimintoja sisältäviä välineitä, jousikiikkuja ja karusellia sekä muita pyörimisen mahdollistavia välineitä, tasapainoiluvälineitä, leikkimökkiä ja hiekkalaatikkorakenteita.

Luhtisenpuiston kunnostus on vaiheistettu investointiohjelmassa kahdelle vuodelle. Kohteelle on vuoden 2012 investointiohjelmaan varattu 100 000 euroa. Puiston hoitoluokka säilyy entisellään A2:na.

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa, Hannikaisenkatu 17, I-kerros 6.3. – 20.3.2012.

Lisätiedot: viherrakennuttaja Jarmo Toikkanen, puh. (014) 266 5150

Sijaintikartta (pdf)

Suunnitelmaselostus (pdf)

Kaavaote (pdf)

Viherrakennussuunnitelma (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta