Suoraan sisältöön

Mäki-Matin perhepuiston viherrakennussuunnitelma

Yhdyskuntatoimen katu- ja puisto-osasto on teettänyt työryhmän ohjauksessa Mäki-Matin perhepuiston viherrakennussuunnitelman Ympäristösuunnittelu Soinilla. Työryhmässä on katu- ja puisto-osaston lisäksi ollut kaupunkisuunnittelun, museon, tilapalvelun sekä Mäki-Matin perhepuiston tuki ry:n edustajat. Suunnittelua on tehty hyvin käyttäjälähtöisesti.

Mäki-Matin perhepuisto sijaitsee puistoalueella (VP) Oikokadun ja Pitkäkadun kulmassa. Alue on kaupungin omistuksessa. Alueen rakennukset ovat suojeltuja (sr). Puisto on Suomen vanhin perhepuisto, perustettu vuonna 1979. Puisto on päässyt vuosien saatossa ränsistymään. Vaikka siellä on tehty pienimuotoisia välineiden uusimisia, selvä saneeraustarve on olemassa.

Puiston nykyiset arvot on huomioitu suunnitelman lähtökohtana mm. siten, että kaikki hyväkuntoiset puut ja muu kasvillisuus on säästetty. Myöskään tilajaottelua ei ole katsottu tarpeelliseksi muutella, jotta alueen historiallinen leima säilyisi mahdollisimman hyvin. Väljää tilaa on haluttu säilyttää kaikissa puiston osissa saneeraussuunnitelmassakin, jotta käyttäjät voivat liikkua vapaasti ja ohjaamattomasti. Saadun palautteen mukaan juuri tilava, vehreä kokonaisuus viehättää puiston käyttäjiä.

Toiminnoista mm. olemassa oleva nuotiopaikka on säilytetty lähes sellaisenaan. Samoin jo nykyisellään hyvin toimiva pelikenttä. Vanha intiaanikylä on suunnitelmassa uusittu entisen kaltaiseksi. Aluetta on täydennetty käyttäjien ideoinnin pohjalta mm. labyrintillä ja valoin toteutettavalla nuotiopaikalla.

Kohteeseen on lisätty erilaisia toiminnallisia elementtejä, jotta puiston houkuttelevuutta eri-ikäisille käyttäjille saadaan lisättyä. Erityisesti on kiinnitetty huomiota lasten ja vanhusten kohtaamiseen ja yhteistoimintaan. Myös vähän isommille lapsille on lisätty virikkeellisiä välineitä.

Myös aidon kokoiset hevoset ovat löytäneet paikkansa hevospuomien vierestä. Hevosten lisäksi vanhaa maatalon miljöötä kuvastavat aidonnäköiset lampaat, porsaat ja lehmät. Teatterilava on uudistettu lähes entisille sijoilleen, mutta sen katsomo on käännetty ilmansuunnaltaan parempaan paikkaan.

Merkittävin muutos on puiston keskelle sijoitettu vesileikkialue, joka muodostuu neljästä perinteisestä käsipumpulla toimivasta vesipisteestä. Näistä pisteistä vesi valuu painovoimaisesti mutkittelevaa kourua pitkin hiekka-alueelle. Hiekka-alue pysyy kosteana ja hiekka hyvin ”leipoutuvana”.

Alueen käytäväverkostoa on selkeytetty ja kulkua ohjattu nykyisestä poiketen päärakennuksen toiselle puolelle sekä koko puistoalueen yläpuolelle (koulun puolelle). Myös pyöräpysäköinnille on järjestetty selkeä oma paikka.

Alueen valaistuksen uusiminen tarkastellaan suunnitelman yhteydessä turvalliseksi ja häikäisemättömäksi.

Alueen hoitoluokka on A2.

Suunnitelmaa on esitelty käyttäjille paikan päällä puistossa 22.11.2008 havainnekuvien avulla. Suunnitelma on ollut myös esillä puiston rakennuksessa, jossa on erilaista Mäki-Matin perhepuiston tuki ry:n järjestämää toimintaa päivittäin.

Suunnitelman mukaisen rakentamisen kustannusarvio on 330 000 €. Rakentamisesta osa toteutetaan puiston saamalla juhlarahoituksella 2009 ja loppu yhdyskuntatekniikan investointien rahoituksella seuraavina vuosina.

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa, Hannikaisenkatu 17, I kerros 5.1. – 20.1.2009.

Asemapiirros (pdf, 4 053 kt)

Suunnitelmaselostus (pdf)

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemakaavaote (pdf)

Havainnekuva pergola 1 (pdf)

Havainnekuva pergola 2 (pdf)

Havainnekuva vesi 1 (pdf)

Havainnekuva vesi 2 (pdf)

Havainnekuva vesi 3 (pdf)

lisätiedot rakennuttajahortonomi Leena Rapo, puh. (014) 625 230

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta