Suoraan sisältöön

MOIRISLAMMEN PUISTON VIHERSUUNNITELMA

Kaupunkirakennepalveluiden Yhdyskuntatekniikan vastuualue on teettänyt Moirislammen puiston viherrakennussuunnitelman. Suunnitelman on tehnyt VSU Arkkitehtuuri- ja viheraluesuunnittelu Oy. Suunnittelua on tehty hyväksyttyyn viheryleissuunnitelmaan nojaten sekä viereisiä kiinteistöjä osallistaen.

Suunnittelun lähtökohtina ovat olleet alueen toimintojen jäsentäminen ja selkeyttäminen, turvallisuus sekä visuaalisen ilmeen piristäminen.

Puisto koostuu kahdesta eri osa-alueesta; rakennetusta ja luonnonmukaisesta puistoalueesta. Rakennetulla osalla oleva lampi kunnostetaan ja muotoillaan uudelleen. Lammen vedenkiertojärjestelmä kunnostetaan sekä osin uusitaan täysin. Lammen ympärille rakennetaan uusi istutusalue ja käytävät kunnostetaan sekä linjataan uudelleen.

Alueen olemassa olevat istutusalueet uusitaan, samoin kalusteet, varusteet sekä valaistus. Alueen kunnostukseen liittyy myös taidehankinta, Timo Hannusen kiviveistokset.

Lammen ympäriltä poistetaan puita, jotta saadaan avattua näkymiä ja lisättyä puiston turvallisuutta sekä paremmat kasvuolosuhteet uusille perennaistutuksille.Luonnonmukaista aluetta hoidetaan sen ominainen ilme säilyttäen luontoarvoja kunnioittaen.

Alueen tuleva hoitoluokka on rakennetuilla osilla A2, metsäisillä C5 ja reuna-alueilla B2.

Kohteelle on investointivarausta vuoden 2011 investointiohjelmassa 200 000 euroa. Suunnitelman kokonaiskustannusarvio on 380 000 euroa, sisältäen taidehankinnan.

Suunnitelmat oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa 15.-29.3.2011.

Lisätiedot: rakennuttajahortonomi Leena Rapo, puh. (014) 266 5148

Sijaintikartta (pdf)

Asemakaavaote (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Havainnekuva väritetty suunnitelma (pdf)

Havainnekuva, uuden puistokäytävän liittyminen olevaan (pdf)

Suunnitelmaselostus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta