Suoraan sisältöön

Neulaskankaan toimintapuisto

Kaupunkirakennepalveluiden Yhdyskuntatekniikan vastuualue on teettänyt Neulaskankaan toimintapuiston viherrakennussuunnitelman. Suunnitelman on tehnyt Ympäristösuunnittelu Soini Ky. Suunnittelua on tehty yhteistyössä sosiaali- ja terveyspalveluiden päivähoidon, Keljonkankaan asukasyhdistyksen, Jyväskylän rullalautailijat ry:n ja Parkour Akatemian kanssa. Suunnitelma esitellään lisäksi asukastilaisuudessa 21.2.2012.

Neulaskankaan toimintapuisto sijaitsee Keljonkankaan kaupunginosassa. Kaavallisesti puisto on rakennettua puistoa (VP). Alue on kaupungin omistuksessa. Puisto sijoittuu Keljonkankaantien länsipuolelle, liikerakennuksen ja päiväkotirakennuksen viereen. Puisto rajoittuu kevyen liikenteen väylään kolmelta sivustaltaan. Puiston lounaispuolella on pienkerrostalo. Päiväkodin piha-alueelta pääsee suoraan portin kautta toimintapuistoon.

Puiston oleva kasvillisuus on runsasta. Osa puustosta on huonokuntoista ja liian tiheässä kasvanutta. Laajat pensasryhmät peittävät puiston näkymät monin paikoin. Puistossa on Keljonkankaantien puolella pysäköintitila kuudelle autolle. Tilaa polkupyörien pysäköintiin on Keljonkankaantieltä puistoon tuovan kevyen liikenteen väylän varrella. Olevia muotoiltuja maastokumpareita toimintapuistossa on kolmessa eri kohdassa. Kumpareiden korkeusero vaihtelee 0,8 metristä 1,3 metriin.

Toimintapuiston olevat välineet ovat pääosin huonokuntoisia. Kaksi hyväkuntoista jousikiikkua on perusparannussuunnitelmassa uudelleensijoitettu. Hyväkuntoiset roska-astia hyödynnetään perusparannuksessa ja valaistuksen määrä ja riittävyys tarkistetaan.

Perusparannussuunnitelmassa on hyödynnetty puiston oleva maastonmuotoilu sekä tilanmuodostuksessa että toimintosijoittelussa. Käytävien linjausta lisäämällä puistoon on luotu selkeät tilat eri ikäryhmien käytöön. Käytävillä ja päällysteillä, sekä puiston avoimuutta lisäämällä ovat eri tilat muodostettu yhtenäisiksi ja helposti saavutettaviksi kokonaisuuksiksi, mikä lisää eri ikäryhmien yhteistä toiminnallisuutta.

Puiston välineistöä hallitsevat erilaiset keinut. Keinujen erilaisuus sopii pienimmistä lapsista aikuisiin käyttäjiin. Aikuisemmille käyttäjille on keinuvaihtoehtojen lisäksi kiipeilyyn ja pyörimiseen sopivat välineet. Pienemmille lapsille on toimintavaihtoehdot hiekkalaatikkoleikeistä kiipeilyyn, liukumiseen ja keinumiseen. Oman lisänsä leikittävyyteen tuovat karuselli, jousikiikut, tunneli ja keinulauta.

Puistoa on laajennettu kevyen liikenteen väylän lounaispuolelle jäävään metsikköön, jonne on sijoitettu seikkailurata. Olevan pelikentän viereen on suunniteltu uusi hiekkatekonurmipintainen sählykenttä. Pelikentän toiseen päätyyn on suunniteltu parkour-alue ja skeittipooli.

Puiston kasvillisuutta on karsittu runsaasti avoimuuden ja valvottavuuden, sekä uusien toimintatilojen lisäämiseksi. Kevyen liikenteen väylän päiväkodin puoleisen sivustan näkösuojakasvillisuus on säilytetty. Toimintapuiston keskusosan betonikiveys säilytetään. Keskustan oleskeluneliö kunnostetaan ja oleskelumahdollisuuksia lisätään uusilla penkeillä ja pöytäryhmillä. Toimintokokonaisuuksien väliin on suunniteltu katettu pergolarakenne vaunu- ja ratasparkiksi. Levähdyspenkkejä on myös kevyen liikenteen väylän varrella.

Neulaskankaan toimintapuiston perusparannuksen kustannusarvio on 246 500 euroa. Neulaskankaan toimintapuiston rakentaminen on vaiheistettu investointiohjelmassa kahdelle vuodelle.

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa, Hannikaisenkatu 17, I-kerros 21.2.-6.3.2012.

Lisätiedot: rakennuttajahortonomi Leena Rapo, p. (014) 266 5148

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemakaavaote (pdf)

Suunnitelmaselostus (pdf)

Asemapiirros (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta