Suoraan sisältöön

Pohjanlammen puistoreitti

Jyväskylän kaupunki, kaupunkirakenteen toimiala, liikenne- ja viheralueet on teettänyt Pohjanlammen alueelle reittisuunnitelman. Suunnitelman on tehnyt FCG Jyväskylä.

Kohde sijaitsee kaupungin mailla, VL (lähivirkistysalue) kaavamerkinnällä.

Suunnitelman kevyen liikenteen väylä kulkee Kuokkalan yhtenäiskoululta Hämeenpohjantien alikulkutunneliin. Reitti sisältää myös yhdysreitin Pohjanlahdentielle. Reitin varrelle tehdään myös kaksi istuskelualuetta joihin tulee kiinteä penkki ja roska‐astia. Istuskelualueella on tilaa myös pyörätuolille tai lastenrattaille penkin vieressä.

Reitille rakennetaan kuivatus ja valaistus. Rakenteessa käytetään vaahtolasia rakenteen keventämiseen ja routasuojaukseen. Reitti on kivituhkapintainen, leveys 3m.

Samassa yhteydessä on suunniteltu Pohjanlammen ojaan pohjapato, jotta Pohjanlammen nykyiset vedenkorkeudet säilyvät myös ojan perkauksen jälkeen.

Reittien rakentamisen kustannusarvio on 140 000 € (alv 0%). Hankkeelle on investointivaraus vuodelle 2106.

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 21.6. – 5.7.2016.

Lisätiedot: rakennuttajahortonomi Leena Rapo, puh. (014) 266 5148

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Kaavaote (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Puistoreitin pituusleikkaus (pdf)

Yhdysreitin pituusleikkaus ja tyyppipoikkileikkaukset (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta