Suoraan sisältöön

Pupuhuhdan toimintapuisto

Kaupunkirakennepalvelun yhdyskuntatekniikan vastuualueella on teetetty Pupuhuhdan toimintapuiston vihersuunnitelma. Suunnitelman on tehnyt VSU arkkitehtuuri- ja viheraluesuunnittelu Oulusta. Suunnitteluun on osallistunut myös sosiaali- ja terveyspalvelut, tilapalvelu sekä myös käyttäjien asukasedustus.

Pupuhuhdan toimintapuisto sijaitsee Pupuhuhdan kerrostaloista koostuvan lähiöalueen ytimessä, jyrkähkön kallioisen rinteen tasanteella. Kaavallisesti alue on rakennettua puistoa (Pl) ja leikkialuetta (UPL).

Koko alueen käsittelyssä on lähtökohtana kulutuksen ohjaaminen rakennetuille alueille. Jyrkkä rinnealue rajataan suoja-aidalla ja kulku osoitetaan muutamalle alarinteeltä tulevalle polkuyhteydelle. Yhteydet ovat tällä hetkellä hallitsemattomia ja aiheuttavat kohtuutonta kulutusta alueelle.

Puistorakennusten välittömässä läheisyydessä olevien alueiden suunnittelun lähtökohtana on peruskorjaus, jossa turvallisuuteen ja viihtyisyyteen liittyvät tekniset ja visuaaliset tekijät kunnostetaan. Myös valaistus tarkistetaan riittäväksi. Kohteen nykyiset kalusteet ja varusteet ovat jo elinkaarensa päässä.

Toimintapuiston viherrakennussuunnitelmassa päivähoidon piha-alueen rajaus on säilytetty pääosin entisellään. Uusi aitarakenne varmistaa, että piha on entistä turvallisempi pienten lasten leikeille. Aita varustetaan kahdella kulkuportilla sekä yhdellä huoltoportilla.

Alueen kaikki leikkivälineet uusitaan. Aidatun alueen sisäpuolelle tulevat uudet välineet ovat 1-6 vuotiaille tarkoitettuja.

Aitauksen sisällä ollut grillipaikka poistetaan ja uusi nuotiopaikka sijoitetaan alueen ulkopuolelle, sille soveltuvalle kallionkielekkeelle.

Alueelle johtavat käytävät kunnostetaan. Yksi polkumaisista yhteyksistä on vahvistettu puukäytäväksi, parantaen näin esteettömyyttä. Kyseisen metsäisen alueen valaistusta on lisätään, jotta alue koetaan turvallisemmaksi.

Aidatun alueen pohjoispuolella oleva kenttä asfalttialueineen säilytetään. Nykyinen huonokuntoinen katsomorakenne uusitaan.

Koko alueella tehdään saneerauksen yhteydessä puuston hoitoraivauksia.

Viherrakennussuunnitelma käsittää koko kaavallisen puistoalueen, mutta suunnitelmasta toteutetaan tässä vaiheessa aidatun alueen peruskorjaus, nuotiopaikka ja kentälle lisättävät toiminnot. Näiden toimenpiteiden kustannussarvio on 120 000 euroa. Rakentamiseen on varaus yhdyskuntatekniikan investointiohjelmassa.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 9.3. - 23.3.2010.

Lisätiedot: rakennuttajahortonomi Leena Rapo puh. (014) 266 5148

Sijaintikartta (pdf)

Suunnitelmaselostus (pdf)

Asemakaavaote (pdf)

Asemapiirustus eteläinen (pdf)

Asemapiirustus pohjoinen (pdf)

Näkymä kuntoilualue (pdf)

Näkymä leikkialue (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta