Suoraan sisältöön

Ristikiven toimintapuisto

Kaupunkirakennepalvelujen yhdyskuntatekniikan vastuualueella on teetetty Ristikiven toimintapuiston vihersuunnitelma. Suunnitelman on tehnyt VSU arkkitehtuuri- ja viheraluesuunnittelu Oulusta. Suunnitteluun on osallistunut myös sosiaali- ja terveyspalvelut, Tilapalvelu sekä käyttäjien asukasedustus.

Ristikiven toimintapuisto sijaitsee Ristikiven kaupunginosassa. Alueella on harvakseltaan omakotiasutusta. Kaavallisesti alue on rakennettua puistoa, jossa sijaitsee myös leikkialue (VP).Toimintapuiston suunnittelun lähtökohtana on ollut alueen toimintojen järjestäminen, selkeyttäminen, turvallisuus sekä visuaalisen ilmeen piristäminen. Toimintapuisto koostuu kahdesta eri osa-alueesta, pelikentästä ja leikkialueesta. Alueen itäreunalla sijaitsee ojapainanne, joka on otettu myös osaksi suunnittelua.

Alueen eteläreunassa olevan pelikentän kokoa pienennetään, jotta sivuille jää kulku- ja huoltoajomahdollisuus. Molempiin päihin asennetaan kolme metriä korkeat verkkoaidat. Kentän länsireunaan asennetaan kuntoiluvälineitä, muutama penkki, roska-astia sekä pyörätelineet.Kentän pohjoispuolella olevalla leikkialueella uusitaan kaikki leikkivälineet. Leikkivälineet on suunniteltu eri-ikäisille. Leikkialue aidataan ojapainanteen puolelta teräsverkkoaidalla ja varustetaan portilla. Muutoin leikkialue rajataan köysiaidalla.

Koko alueelta poistetaan muutamia huonokuntoisia pihlajia ja tilalle istutetaan vaahteroita. Kentän molemmille reunoille istutetaan puurivit, leikkialueen länsilaidalle vapaasti kasvava pensasaidanne sekä muualle yksittäisiä puita. Itäreunan ojapainanne ruopataan ja sen reunoille istutetaan kosteikkokasvillisuutta. Alueelle asennetaan pylväsvalaisimia yleisvaloksi ja kenttä varustetaan valonheittimin. Painanteen vieressä olevat terijoensalavat valaistaan maahan upotettavilla tehostevalaisimilla.

Suunnitelman mukaisten toimenpiteiden kustannussarvio on 150 000 euroa. Rakentamiseen on varaus yhdyskuntatekniikan investointiohjelmassa.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä 6.–20.4.2010 Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa.

Lisätiedot: rakennuttajahortonomi Leena Rapo, puh. (014) 266 5148

Sijaintikartta (pdf)

Suunnitelmaselostus (pdf)

Asemakaavaote (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Näkymä leikkialue (pdf)

Nakyma pelikentän aita (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta