Suoraan sisältöön

Sarvivuoren toimintapuiston viherrakennussuunnitelma

Kaupunkirakennepalveluiden Yhdyskuntatekniikan vastuualue on teettänyt Sarvivuoren toimintapuiston viherrakennussuunnitelman. Suunnitelman on tehnyt Näkymä Oy.

Suunnittelun lähtökohtina ovat olleet alueen toimintojen jäsentäminen ja monipuolistaminen, alueen selkeyttäminen, turvallisuus sekä visuaalisen ilmeen piristäminen.

Sarvivuoren toimintapuisto sijaitsee Jyväskylän Sarvivuoren kaupunginosassa pientalovaltaisella asuinalueella. Puisto muodostuu kahdesta osasta: Eteläisemmästä Sääksilahdentien varrella sijaitsevasta pysäköinti- ja puistoalueesta sekä Kaakkoiskaaren ulkokaaren tonttien pohjoispuolella sijaitsevasta toimintapuistosta. Näitä kahta puistoa yhdistää puistomainen kevyen liikenteen väylä.

Vihersuunnitelman tavoitteena on keskittää alueen puistotoimintoja, leikkejä ja pelejä Sarvivuoren toimintapuistoon sekä muuttaa Sääksilahdentien leikkipuisto oleskelupuistoksi.

Toimintapuiston nykyisiä avoimia leikkialueita jäsennetään selkeämmiksi ja mielenkiintoisemmiksi. Uusin leikki- ja kuntoiluvälinein luodaan eri-ikäisille käyttäjäryhmille liikunta- ja toimintamahdollisuuksia. Toimintapuiston kivituhkapintainen pelikenttä säilytetään. Sen länsireunaan sijoitetaan Parkour- ja kuntovälinealue, jota rajaa pelikentän puolella 2,5 m korkea teräsverkkoaita.

Muut puiston toiminta-alueet on varattu leikkiin. Nämä leikkialueet muodostavat kolmen pyöreän tilan sarjan, joita yhdistää puiston läpi kulkeva kivituhkakäytävä. Keskimmäinen alue toimii sisääntuloaukiona ja samalla pienten lasten leikkialueena, jonka pohjoislaitaan on suunniteltu pergola suojaamaan oleskelijoita kesän paahteelta. Pergolan luota nousevat portaat ylös pelikentälle. Läntinen leikkialue on varattu keinuille ja itäiseen pyöreään leikkialueeseen sijoitetaan isommille lapsille ja nuorille sopivia leikkivälineitä.

Eteläiseltä Sääksilahdentien varrella olevalta puisto-osuudelta poistetaan leikkivälineet ja leikkikenttä alue nurmetetaan. Uusi leikattava nurmikenttä mahdollistaa alueella vielä pienimuotoiset pallopelit ja -leikit, vaikka varsinainen leikkikenttätoiminta poistuukin. Asfaltoitu pysäköintialue säilytetään ja sitä rajaamaan istutetaan pensaita. Alueen metsäiset alueet siistitään.

Puiston nykyiset kevyen liikenteen väylien ja pelikentän valaistukset säilytetään. Toimintapuiston muita alueilla ei ennen ole ollut valaistusta. Puiston uudistamisen yhteydessä lisätään valaistusta leikkialueille.

Alueen tuleva hoitoluokka on rakennetuilla osilla A2 ja metsäisillä C5.

Kohteelle on investointivarausta vuoden 2011 investointiohjelmassa 120 000 euroa. Suunnitelman alustava kokonaiskustannusarvio on 120 000 euroa.

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa 5.4.-19.4.2011.

Lisätiedot: rakennuttajahortonomi Leena Rapo, puh. (014) 266 5148

Sijaintikartta (pdf)

Asemakaavaote (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Suunnitelmaselostus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta