Suoraan sisältöön

Tikkakosken lähiliikuntapaikan vihersuunnitelma

Suunnitelman kohde

Tikkakosken lähiliikuntapaikka sijaitsee Tikkakoskella Koulukadun molemmin puolin. Nykytilanteessa alue koostuu Luonetjärven koulun, Tikkakosken koulun sekä jäähallin ja liikuntapuiston alueista. Alueet ovat kaavassa pääosin opetustoimintoja palvelevien rakennusten korttelialueelle (YO) sijoittuvia, mutta osin myös virkistysalueelle (V). Alueet omistaa Jyväskylän kaupunki.

Liikuntapuiston alue pitää sisällään jäähallin piha-alueineen, hallin länsipuolella olevan urheilukentän sekä piha-alueen yhteydessä olevat luonnontilaiset metsäalueet. Luonetjärven koulun piha käsittää nykyisellään koulun itä- ja eteläpuolella olevat pysäköintialueet sekä pyöräparkin, eteläpuolella olevan koripallokentän, länsipuolella olevan kivituhkakentän sekä kentän pohjoispäädyssä sijaitsevan pienehkön leikkialueen. Tikkakosken koulun piha on nykytilassaan vähävirikkeinen ja pääasiassa asfalttipinnoitteinen. Pihassa on pieni peliareena sekä koripallotelineet. Pysäköintialue sijaitsee nykyisellään urheiluhallin lounaispuolella, jossa säilytetään myös osaa pyöristä. Kulku koulun taakse huoltopihalle tapahtuu koulun pihan ja pysäköintialueen välistä kulkevaa väylää pitkin.

Taustaa

Tikkakosken lähiliikuntapaikan suunnittelu on tilattu Viherteema Oy:ltä, tilaajana on ollut Jyväskylän Sivistyksen toimiala, kulttuuri- ja liikunta. Suunnittelun ohjaukseen ovat osallistuneet Kaupunkirakenteen toimiala kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö sekä Tilapalvelun rakennuttaminen. Suunnitelma on esitelty Pihalla yhteistyöryhmässä, jossa on mukana myös Kaupunkirakenteen toimiala liikenne- ja viheralueet. Pihalla työryhmässä on edellisten lisäksi mukana myös opetus- ja sosiaalipuoli. Pihalla työryhmä toimii lähiliikuntapaikkaohjelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Suunnittelun perusteena ovat olleet sidosryhmien toiveet sekä alkuvuodesta 2015 valmistunut, WSP Finland Oy:n laatima yleissuunnitelma. Sidosryhmien toiveita ja tarpeita on kartoitettu jo yleissuunnitelmavaiheessa ja toteuttamissuunnittelun alkaessa käytiin vielä keskustelua suunnittelualueella sijaitsevien Luonetjärven ja Tikkakosken koulun henkilökunnan sekä Puolustusvoimien Ilmasotakoulun yhteyshenkilöiden kanssa.

Suunnittelun tavoitteena on yhdistää koulujen pihat sekä Tikkakosken jäähallin ympärillä oleva liikuntapuisto yhtenäiseksi lähiliikuntapaikkakokonaisuudeksi, joka palvelee sekä koulun oppilaita liikunta- ja välitunneilla että Tikkakosken alueen asukkaita ja Ilmasotakoulua. Liikuntapuiston suhteen toivottiin useita erilaisia liikunnallisia aktiviteetteja sekä pysäköinti- ja saattoliikennealueen uudelleenjärjestelyä. Koulujen piha-alueiden kehittämisen tavoitteena on saada oppilaat aktivoitumaan välituntien aikana erilaisten liikunnallisten mahdollisuuksien kautta. Tikkakosken koulun pihassa muutoksia tehdään myös pysäköintialueiden sijainnin suhteen.

Suunnitelmassa esitetyt suunnitteluratkaisut

Tikkakosken liikuntapuiston sisääntuloväylä siirtyy nykyiseltä sijainniltaan hieman itään. Uusi saattoliikenne- ja pysäköintialue on osittain nykyisen pysäköintialueen kohdalla. Kevyenliikenteenväylät päätettiin säilyttää ennallaan muutamaa lisäystä lukuun ottamatta, sillä väylät ovat nykyisellään hyväkuntoisia ja toimivia.

Kivituhkakenttä muutetaan tekonurmipintaiseksi ja sen yhteyteen merkitään juoksurata. Kentän pohjoispäädyssä sijaitsee ulkokuntoilualue, jossa on mm. erilaisia kehon painolla toimivia ulkokuntoiluvälineitä sekä street workout-tyylinen monitoimiteline. Kentän valaistus säilyy ennallaan. Ympäröivä aita uusitaan kokonaan.

Uuden pysäköintialueen pohjoissivulle rakennetaan beach volley-kenttä sekä jääkiekkokaukalo, jonka yhteydessä on myös koripallokorit. Kaukalon viereen tehdään myös skeittialue. Edellä mainittujen toiminnallisten alueiden viereen rakennetaan itä-länsisuunnassa uusi kevyenliikenteenväylä. Väylän pohjoispuolella sijaitsee metsään rakennettava pyöräilyrata. Liikunnallisten toimintojen lisäksi alueelle sijoitetaan useita pyöräparkkeja sekä istutetaan uutta kasvillisuutta.

Luonetjärven koulun pihan suuri kivituhkakenttä muutetaan tekonurmipintaiseksi. Leikkialuetta rajaavat palloiluseinät siirretään kentän länsireunaan. Kentän eteläpäätyyn lisätään boulderointi- ja parkourvälineitä olemassa olevan kiipeilyseinän viereen. Koulun pihaan sijoitetaan monitoimiareena. Alueella aiemmin olleet koripallotelineet siirretään areenan viereen ja alue asfaltoidaan ja tasataan. Kentän pohjoispäädyssä oleva keinu siirretään leikkialueelle kahden muun olemassa olevan keinun yhteyteen. Leikkialueelle lisätään kiipeilyteline sekä kiipeilyverkko. Kaikki olemassa olevat välineet penkkejä lukuun ottamatta ovat hyväkuntoisia, joten ne säilytetään ja hyödynnetään uudelleen.

Koulun länsipäädyssä olevan sisäpihan kasvillisuus uusitaan hoitovapaammaksi. Alueelle lisätään betonikiveystä ja sijoitetaan kaksi pingispöytää. Sisäpihan vieressä oleva huonokuntoinen istutus/mukulakivialue muutetaan tekonurmipintaiseksi alueeksi, jolle sijoitellaan erilaisia tasapainoiluvälineitä. Liikunnallisten toimintojen lisäksi koulun pihaan lisätään istuimia eri toimintojen yhteyteen. Koulun pääoven katoksen alle sijoitellaan nojailukaiteita jotka toimivat istuimien tavoin.

Koulun sisääntuloväylää levennetään hieman suuremmaksi. Autojen ja pyörien pysäköintialueet säilyvät ennallaan. Tikkakosken koulun pihan pysäköintialue siirtyy nykyiseltä sijainniltaan monitoimihallin luoteispäätyyn. Autopaikkojen lisäksi alueelle rakennetaan pyörä- ja mopoparkki. Uusi ajoväylä pysäköintialueelle sekä koulun taakse huoltopihalle kulkee monitoimihallin takaa. Pysäköintialueen ympärille lisätään kasvillisuutta. Pysäköintialueen pohjoispuolelle jäävälle metsäalueelle varataan alue frisbeegolf-rataa varten.

Entisen pysäköintialueen tilalle sijoitetaan monitoimiareena, ulkokuntoiluvälineitä ja parkourvälineitä. Pihalla ei ole aiemmin ollut kunnollista määrättyä paikkaa pyörien pysäköinnille, joten alueelle on sijoitettu joitakin pyöräkatoksia.

Pihalla olevan pienen areenan viereen lisätään monitoimiteline, kiipeilyteline sekä linnunpesäkeinu, jolloin alue toimii pienempien koululaisten omana välituntialueena. Koulun pääoven eteen muotoillaan kaaren muotoinen betonikiveysalue johon sijoitellaan tasapainoilu- ja oleskeluelementtejä sekä muutama katos oleskelua varten. Uusien katoksien alle sekä koulun pääoven katoksen alle sijoitellaan nojailukaiteita. Olemassa olevalle asfaltille tehdään asfalttimaalauksia.

Koko hankkeen kustannusarvio on 1 626 500 €, jakautuen seuraavasti: Liikuntapuiston alueen kustannukset 939 300 €, Luonetjärven koulun alueen kustannukset 293 300 € sekä Tikkakosken koulun alueen kustannukset 393 900 €. Alueen toteuttamisen kustannuksiin osallistuvat eri toimialat ja Puolustusvoimat rahoittaa alueen tekonurmipinnan. Puolustusvoimien osuus on näissä laskelmissa esitetty osana Liikuntapuiston kustannuksia.

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros sekä Tikkakosken monipalvelupisteessä os. Kirkkokatu 3, 17.11.-1.12.2015.

Suunnitelmaselostus (pdf)

Asemapiirustus liikuntapuisto (pdf)

Asemapiirustus Luonetjärven koulu (pdf)

Asemapiirustus Tikkakosken koulu (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta