Suoraan sisältöön

Tikkakosken torin saneeraussuunnitelma

Suunnittelualue ja nykytilanne

Tikkakosken Tori sijaitsee Jyväskylän Tikkakoskella, Tikkakosken keskustassa. Suunnittelualue pitää sisällään torialueen sekä sen viereisen pysäköintialueen, jolla sijaitsee myös jätteenlajittelupiste. Suunnittelualue rajautuu itäpuolelta Kirkkokatuun sekä eteläpuolelta Siltakatuun. Muilta osin aluetta ympäröivät omakotitalotontit.

Kaavassa alue on määritelty torialueeksi sekä liikerakennusten korttelialueeksi. Torialueen vieressä kulkeva Siltakatu on määritelty kaavassa jalankulkuun tarkoitetuksi väyläksi, mutta sitä pitkin ajetaan autoilla. Kirkkokadun reunassa torin puolella kulkee kapea jalankulkuväylä.

Torialue muodostuu betonikiveyksellä pinnoitetusta aukiosta, jota reunustaa istutusaltaat. Yhden istutusaltaan yhteydessä on puurakenteinen pergola sekä istuimia. Torin kalusteet ovat kuluneita ja huonokuntoisia. Osa istutusaltaiden kasveista on suurikokoisia ja mittakaavaltaan vääränlaisia. Istutusaltaiden muurikivet sekä torin betonikiveys ovat suhteellisen hyvässä kunnossa. Yhden istutusaltaan muurikivien päällä on aiemmin ollut puinen istuintaso, mutta tällä hetkellä siitä on jäljellä enää metallirunko. Torin ja pysäköintialueen välissä on suorakaiteen muotoinen katos. Katoksen istuimet sekä pöytätasot ovat hävinneet kokonaan.

Pysäköintialueella on pysäköintiruutuja kummallakin pitkällä sivulla ja alueen päätyyn on sijoiteltu jätteenlajitteluastioita. Osa pysäköintialueesta on asfalttipäällysteinen, osa päällysteestä on betonikiveä.

Suunnittelun lähtökohdat

Suunnittelun tarkoituksena on kunnostaa torialueen nykyisiä rakenteita sekä parantaa alueen yleisilmettä. Pysäköintialueen jätteenlajittelupiste pyritään järjestelemään uusiksi ja rajata se erilleen pysäköintiruuduista. Tavoitteena on myös saada Siltakatu rauhoitettua moottoriajoneuvoliikenteeltä ja ottaa se takaisin ainoastaan jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden käyttöön.

Suunnitteluratkaisut

Torialueelta poistetaan nykyinen pergola penkkeineen sekä pergolan viereinen portti. Lisäksi poistetaan nykyiset penkit sekä roska-astiat. Pergolan takana olevaa istutusallasta laajennetaan ja sen kasvillisuus uusitaan. Uudet kasvit ovat matalia havu- ja lehtipensaita sekä havupuita. Istutusaltaan muurikiven päälle rakennetaan uusi istuintaso. Torille sijoitellaan uusia istuimia sekä uudet roska-astiat. Lisäksi alueelle sijoitellaan muutama istutusastia kesäkukkaistutuksia varten. Katoksien puu- ja metalliosat maalataan ja niihin rakennetaan uudet istuin- ja pöytätasot. Kahteen Kirkkokadun ja Siltakadun viereiseen istutusaltaaseen vaihdetaan matalampi lehtipensas. Kaikkien istutusaltaiden lehmukset hoitoleikataan.

Kirkkokadun suuntaisesti kulkevaa jalkakäytävää levennetään ja sen kiveys uusitaan. Osa Siltakadun asfaltista vaihdetaan betonikiveykselle. Siltakadun ja viereisen kaupan tontin väliin istutetaan pensasrivi, joka estää autolla kulkua kaupan pihaan.

Pysäköintialueen päädyssä olevat jätteenlajitteluastiat järjestellään uudelleen niin, että ne sijaitsevat jatkossa kokonaan asfalttialueen puolella. Lajitteluastioiden viereen rakennetaan upotettavalla reunakivellä rajattu istutusalue, joka erottaa lajittelualueen pysäköintialueesta. Pysäköintialueen ruudut maalataan asfalttiin uudelleen. Vinossa olevat valaisinpylväät suoristetaan.

Kohteen saneerauksen kustannusarvio on yhteensä noin 60 000 €.

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Tikkakosken monipalvelupisteessä os. Kirkkokatu 3 sekä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 8.-22.11.2016.

lisätiedot: rakennuttajahortonomi Leena Rapo, puh. (014) 266 5148

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemakaavaote (pdf)

Vihersuunnitelma (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta