Suoraan sisältöön

TOURUJOEN PUISTO

Yleistä

Kaupunkirakenteen toimiala, liikenne- ja viheralueet on teettänyt Tourujoen puiston viherrakennussuunnitelman Viherteema Oy:llä sekä FCG:llä. Suunnitelman lähtökohtana on ollut kaavoituksessa teetetty yleissuunnitelma, jonka on laatinut Ramboll Finland Oy. Suunnittelun tavoitteena on ollut kehittää Tourujoen puistoa virkistysalueena ja sen ominaisuuksia tapahtumien järjestämistä varten Rakennussuunnittelussa esitetyt rakenteet ja toiminnot noudattavat Ramboll Finland Oy:n laatimaa yleissuunnitelmaa.

Yleissuunnitteluvaiheessa on tehty paljon yhteistyötä alueen asukkaiden sekä toimijoiden kanssa. Asukasedustus on ollut mukana myös toteutussuunnitteluvaiheessa.

Alueen nykytila ja historia

Suunnittelualue sijaitsee Tourujoen eteläosassa ja on kaavallisesti VL- aluetta. Alue on kaupungin omistuksessa. Suunnittelualue rajautuu Kinakujan sillan sekä hieman etelämpänä kulkevan kevyen liikenteen sillan väliin. Alueeseen kuuluu Tourutori sekä torin ja Tourujoen väliin jäävä viheralue. Torialue on kivituhkapintainen kenttä, jossa ei nykyisellään ole juurikaan toimintoja. Viheralue on vapaasti kasvavaa lehtipuumetsää, joka on hoitamatonta ja luonnontilaista aluetta. Metsään on muodostunut muutamia polkuja koiranulkoiluttajien toimesta. Alueella on myös vanha kuusiaidanne.

Alueella on aiemmin toiminut nahkatehdas, jonka vuoksi alueelta poistetaan pilaantuneita maa-aineksia.

Suunnitteluratkaisut

Tourutorin alueelle sijoitetaan kolme katettua pergolaa, jotka toimivat oleskelu- ja esiintymisalueena. Torilla sijaitsee myös koiraparkki, pyöräparkki ja syväkeräysroska-astia. Pergolarakenteiden ympärille lisätään kasvillisuutta ja nykyiset viheralueet muutetaan nurmipinnalle. Torin pinnoitteena säilyy edelleen kivituhka.

Kinakujan sekä torialueen länsipuolelta kulkevan kevyen liikenteen väylän risteyksen viereiselle alueelle sijoitellaan hyötykasveja, kuten marjapensaita ja omenapuita. Alueella on varaus kaupunkiviljelytoiminnalle. Nykyinen viheralue muutetaan nurmipinnalle.

Tourutorin ja Tourujoen välinen jyrkkärinteinen viheralue raivataan osittain, jotta umpeenkasvanutta kasvillisuutta saadaan helppokulkuisemmaksi ja viihtyisämmäksi. Osa kasvillisuudesta jätetään koskemattomaksi. Alueen läpi kulkee kivituhkakäytäviä. Keskelle viheraluetta sijoitetaan amfiteatterityylinen katsomo esiintymislavoineen. Esiintymislavaa vastapäätä rannassa on kaiteella varustettu rantaterassi sekä portaat, joita pitkin pääsee kulkemaan veden äärelle. Esiintymislavalle kulkeva väylä mitoitetaan pelastusajoneuvolle sopivaksi ja muut alueen käytävät pidetään kapeina ja polkumaisena. Esiintymislavan ylä- ja alapuolella kulkevien käytävien yhteyteen sijoitetaan penkkejä sekä roska-astia.

Esiintymislavalta Kinakujan suuntaan jatkuva käytävä vie Jatulintarhaan, joka rakennetaan luonnonkivistä. Jatulintarhaa vastapäätä on sijoitettu penkki, josta on näkymä joelle päin. Jatulintarhalta käytävä kääntyy takaisin kohti Tourutoria ja olemassa olevaa kevyen liikenteen väylää. Hyötykasvialueen kohdalla käytävältä on porrasyhteys hyötykasvialueen ohi kulkevalle kivituhkakäytävälle.

Olemassa olevan kuusiaidanteen yhteyteen rakennetaan kivituhkapintainen hiljentymisalue, johon sijoitellaan penkkejä sekä roska-astia. Hiljentymisalueen rantaan rakennetaan kaiteella varustettu puutaso.

Alueelle laaditaan erillinen valaistussuunnitelma. Alueen käytävät eivät ole talvikunnossapidettäviä.

Virtuaalimalli

http://www.skjkl.fi/Jkl/Tourujoenpuisto

Kustannusarvio

Kohteen rakentamisen kustannusten arvioidaan olevan 250 000 €. Kohde on vuoden 2017 investointiohjelmassa.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 6.-20.9.2016.

Lisätiedot: rakennuttajahortonomi Leena Rapo, puh. (014) 266 5148

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Kaavaote (pdf)

Suunnitelmaselostus (pdf)

Vihersuunnitelma (pdf)

Muutettu vihersuunnitelma (pdf)

Kustannusarvio (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta