Suoraan sisältöön

VALTTERINTIEN KORTTELILEIKKIPUISTON VIHERSUUNNITELMA

Kaupunkirakennepalveluiden yhdyskuntatekniikan vastuualueella on teetetty Valtterintien korttelileikkipuiston vihersuunnitelma. Suunnitelman on tehnyt maisema-arkkitehtitoimisto Studio Terra. Suunnitelma perustuu saman suunnittelutoimiston laatimaan yleissuunnitelmaan.

Säynätsalon keskusta-alue kuuluu museoviraston kokoamaan valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen ympäristöjen luetteloon.

Valtterintien korttelileikkipuisto rajautuu itä- ja lounaissivuiltaan asuinkorttelelihin ja kaakkoissivulla on suojeltu Säynätsalon kunnantalo. Koillissivulla on hautausmaa-alue. Alueen katuyhteydet ovat itä-länsisuuntaiset Valtterintie ja Taaplaajantie.

Itse korttelipuiston alue on kumpuilevaa mäkimaastoa, jonka pinnassa on siirtolohkareita. Alueen metsikkö on pääosin mäntyvaltaista kangasta. Kenttäkerros on voimakkaasti heinittynyttä.

Huomattavien korkeuserojen takia Valtterintien korttelileikkipuiston maastoa joudutaan porrastamaan pengerryksin ja leikkauksin tasaisten toiminta-alueiden luomiseksi. Korttelipuiston alue on jaettu toiminnallisesti kahteen osaan siten, että eri käyttäjäryhmille on omat toiminnoiltaan eriytetyt alueensa.

Tässä vaiheessa toteutettavan lasten alueen toimintoja ovat hiekkaleikki, keinuminen, kiipeily ja liukuminen. Alue rajataan portilla ja aidalla Valtterintietä vasten. Mahdollisesti myöhemmin toteutettavalle nuorten alueelle on esitetty hieman vaativampia kiipeilyverkkoja ja tasapainoiluvälineitä. Alueelle lisätään penkkejä ja roska-astioita sekä valaistus uusitaan.

Valter Parviaisen muistomerkkialueen ympäristö avarretaan poistamalla ränsistynyt kuusiaita muistomerkin ympäriltä. Kivituhka-alue siistitään ja ympäröidään metallisin ketjuin yhdistetyillä pollareilla. Sahurinpolulta tehdään portailla uusi yhteys muistomerkille.

Kasvillisuutta säilytetään mahdollisuuksien mukaan sekä tehdään täydentäviä istutuksia. Avokallioalueet säilytetään mahdollisimman luonnontilaisina.

Suunnitelman mukaisen tämän vaiheen rakentamisen kustannusarvio on 160 000 euroa. Koko suunnitelman kustannusarvio on 280 000 euroa. Rakentamiseen on varaus yhdyskuntatekniikan investointiohjelmassa vuosille 2009-2010.

Suunnitelmat olivatjulkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa 15.12.2009 - 5.1.2010.

Lisätiedot: rakennuttajahortonomi Leena Rapo puh. (014) 266 5148

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemakaavaote (pdf)

Suunnitelmaselostus (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Leikkaus (pdf)

Detaljit (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta