Suoraan sisältöön

Cygnaeuksenpuisto

Cygnaeuksenkadun ja Vapaudenkadun kulmassa sijaitseva Cygnaeuksenpuisto perustettiin 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa entiselle kirkkomaalle. Puisto nimettiin kansakoululaitoksen perustajan Uno Cygnaeuksen mukaan.

Cygnaeuksenpuisto on muisto vanhasta Jyväskylästä. Empiretyylinen puisto edustaa 1800-luvun suomalaisessa asemakaavoituksessa suosittua suorakaiteen muotoista pientä puistikkoa, jota leikkaavat diagonaalikäytävät ja jolla on selkeä keskikohta.

Cygnaeuksenpuisto 1920- ja 1930-lukujen vaihteessa. (Keski-Suomen museon valokuva-arkisto)

Cygnaeuksenpuisto 1920- ja 1930-lukujen vaihteessa. (Keski-Suomen museon valokuva-arkisto)

Puistosta tekee kulttuurihistoriallisesti arvokkaan myös sen satavuotisen historian aikana syntynyt kerroksellisuus. Puistoalueen alle jäänyt vanha kirkkomaa on muinaismuistolailla suojeltu kiinteä muinaisjäännös.

Heinäkuussa 2004 aloitettujen kunnostustöiden tavoitteena oli korostaa puiston historiallista luonnetta ja palauttaa puisto alkuperäiseen, 1900-luvun ensimmäisten vuosikymmenten asuun. Työt valmistuivat kesällä 2005. Jotta kunnostus voitiin toteuttaa vaarantamatta muinaismuistoaluetta, puistossa tehtiin Museoviraston edellyttämät arkeologiset koekaivaukset.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta