Suoraan sisältöön

VIHERALUEIDEN SUUNNITTELU

Viheralueet suunnitellaan yleispiirteittäin yleiskaavoissa. Lisätietoa kaavoituksesta löytyy kaupunkisuunnitteluosaston sivuilta. Parhaillaan kaupunkiin laadittavassa viherosayleiskaavassa osoitetaan ja hyväksytään tärkeimmät viheralueet ja viheryhteydet. Viherosayleiskaavan pohjaksi on kaupunkisuunnitteluosastolla tehty koko kaupungin kattava alustava käyttöluokitus joka tarkentuu yleiskaavatyössä. Sen avulla voidaan esittää viheralueiden käyttö ja luonne koko kaupungin tasolla. Käyttöluokitus palvelee viheralueiden maankäytön kokonaisuuden hallintaa sekä suunnittelun edelleen tarkentuessa asemakaavan kanssa samanaikaisesti liikenne- ja viheralueet -vastuualueella (aiempi yhdyskuntatekniikka) tehtävää viheryleissuunnittelua.

Maankäytön ja viheralueiden suunnittelua palvelee myös liikenne- ja viheralueet -vastuualueella parhaillaan laadittava viherpalveluohjelma. Viherpalveluohjelma on pitkän tähtäimen toimintasuunnitelma, jossa esitetään tavoitteet ja toimenpiteet liikenne- ja viheralueet -vastuualueen hallinnoimien viheralueiden suunnittelulle, rakentamiselle ja ylläpidolle.

Viheralueiden rakennussuunnitelmat perustuvat aina vahvistettuun asemakaavaan, yleissuunnitelmaan, viherpalveluohjelmaan ja investointiohjelmaan.

Viheralueiden rakennus- ja hoitosuunnitelmat viedään kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksyttäväksi. Pienet rakennuskohteet voidaan hyväksyä myös liikenne- ja viheralueet -vastuualueen johtajan päätöksellä.

Asukkaan vaikutusmahdollisuudet

Asukkaat voivat nykyisin osallistua viheralueiden suunnitteluun hyvin monella tavalla. Yleiskaava-, viheryleiskaava- ja asemakaavavaiheessa esitellään valmisteilla olevia suunnitelmia ja valmisteilla olevia ohjelmia, kuten viherpolitiikkaa, asukkaille järjestettävissä esittelytilaisuuksissa ja kaupunkisuunnitteluosaston verkkosivuilla. Meneillään olevia viheryleissuunnitelmia, viherrakennussuunnitelmia ja viheralueiden hoitosuunnitelmia sekä valmisteilla olevia ohjelmia, kuten viherpalveluohjelmaa esitellään ja asukkaiden mielipiteitä niistä vastaanotetaan samoin esittelytilaisuuksissa.

Esittelytilaisuuksissa saatu palaute kirjataan muistioon. Suunnitelmia ja ohjelmia tarkistetaan saadun palautteen mukaan ja ne asetetaan julkisesti nähtäville palvelupiste Hannikaiseen (Hannikaisenkatu 17, avoinna arkisin klo 8.00-16.00, kesä-elokuussa klo 8.00-15.00) ja verkkosivuille. Säynätsaloa koskevat suunnitelmat laitetaan nähtäville myös Säynätsalon aluetoimistoon (Parviaisentie 9, avoinna arkisin klo 8.30-15.30). Nähtävillä olosta ilmoitetaan Keskisuomalaisessa ja kaupungin verkkosivuilla. Nähtävillä oleviin suunnitelmiin asukkaat voivat jättää kirjalliset muistutukset nähtävänä olon aikana.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta