Suoraan sisältöön

Viherpalveluohjelma

Viherpalvelut ovat kaupungin rakennettuihin ja luonnonmukaisiin viheralueisiin liittyviä palveluita ja toimintoja, joilla pyritään edistämään ennen kaikkea asukkaiden viihtymistä ja virkistäytymistä. Viherpalveluohjelma on pitkän tähtäyksen suunnitelma, jossa esitellään viheralueiden rakentamisen, hoidon ja laadullisen kehittämisen tavoitteet kymmeneksi seuraavaksi vuodeksi.

Viherpalveluohjelma esittelee viherpalvelujen nykytilanteen sekä palveluverkostoon tulevaisuudessa suunnitellut toimenpiteet. Ohjelma perustuu kaupungin viherpolitiikassa asetetuille tavoitteille. Koko kaupungin viherpalveluverkoston tulee olla yksinkertaisuudessaan toimiva, oikein mitoitettu sekä käyttäjiään palveleva. Peruslähtökohtana on jakaa palvelut ja niihin käytettävissä olevat varat alueiden kesken tasapuolisesti ja järkevästi. Uusien ja vanhojen asuinalueiden palvelutasot halutaan saada mahdollisimman tasavertaisiksi keskenään.

Viherpalveluohjelma toimii vuosittain kaupungin talousarvion laadintaa ohjaavana dokumenttina viherpalvelujen osalta.

Viheralueet on viherpalveluohjelmassa jaettu käyttönsä perusteella 14:ään eri alueeseen, joiden joukossa on sekä toiminnallisia että luonnonmukaisia. Rakennetut ympäristöt, kuten leikkipuistot, skeittipuistot, koirapuistot ja uimapaikat luokitellaan toiminnallisiksi alueiksi, luonnonmukaisia alueita puolestaan ovat esimerkiksi niityt ja suojaviheralueet. Ohjelmassa käydään läpi jokainen osa-alue sekä luodaan katsaus viheralueiden hoitoon ja kunnossapitoon sekä viherpalveluiden erillishankkeisiin.

Viherpalveluohjelma keskittyy pääasiassa Jyväskylän kaupungin liikenne- ja viheralueet -vastuualueen (aiempi yhdyskuntatekniikka) järjestämiin palveluihin. Ohjelmoinnin ulkopuolelle jäävät muun muassa kiinteistöjen pihoilla sekä liikuntapaikkojen ohessa sijaitsevat viheralueet, joiden rakentamisesta ja ylläpidosta vastaavat Jyväskylän Tilapalvelu sekä liikuntapalvelut.

Tutustu viherpalveluohjelman raporttiin (pdf)

Viherpalveluohjelman liitteissä on esitetty palveluittain toimenpiteiden tavoitteelliset aikataulut vuoteen 2020 saakka. Toimenpiteisiin ja niiden aikatauluihin pääsee tutustumaan alla olevista linkeistä.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta