Suoraan sisältöön

Viheryleissuunnitelmat

Viheryleissuunnitelmat

Asemakaavojen rinnalla laaditaan viheralueita koskevia yleissuunnitelmia. Viheryleissuunnitelmia tehdään myös muulloinkin kuin vain asemakaavan ollessa vireillä. Vaativan, laajan tai muuten ongelmallisen viheralueen suunnittelussa on tarpeen toteuttaa viheryleissuunnitelmavaihe.

Viheryleissuunnitelman avulla tarkennetaan kaavan viheraluevarauksia, niiden käyttöä, rakentamisen ja hoidon tasoa, tarvittavia investointeja sekä toteutus- ja hoitovastuita.

Liikenne- ja viheralueet -vastuualueen (aiempi yhdyskuntatekniikka) vastuulla ovat varsinaiset viheryleissuunnitelmat. Niissä voi olla mukana myös muiden hallintokuntien hallussa olevia alueita kuten metsiä ja liikunta-alueita.

Vaativan kohteen viheryleissuunnitelmasta käytetään Jyväskylässä nimitystä maisemasuunnitelma. Tällainen suunnittelualue on maisemallisesti, kulttuurihistoriallisesti tai luonnon oloiltaan erityisen arvokas. Alue voi olla vanha tai uusi, mutta korkeat laatutavoitteet omaava kohde. Lähiympäristösuunnitelma ottaa kantaa myös suunnittelualueella olevien tonttien viheralueisiin. Joitakin maisemasuunnitelmia ja lähiympäristösuunnitelmia laaditaan kaupunkisuunnitteluosastolla, esimerkiksi jos suunnittelualueella ei ole julkisia viheralueita.

Viheryleissuunnittelun perustietoa ovat viherpalveluohjelma, metsäsuunnitelma ja luontoselvitykset. Kohteen historia, suojelupäätökset ja maasto-olosuhteet vaikuttavat suunnitteluun. Viheryleissuunnittelu selvittää ja kokoaa lähtötiedot puiston rakennussuunnittelun pohjaksi.

Viheryleissuunnitelmat viedään pääsääntöisesti kaupunkisuunnittelulautakuntaan hyväksyttäväksi katuyleissuunnitelman ja kaavaehdotuksen kanssa samanaikaisesti. Lautakunta hyväksyy hankkeen pääpiirteet ja kustannustason.

Supistetut viheraluetarkastelut

Jokaisen viheraluetta koskevan kaavan osana tehdään ns. viheralueiden supistettu tarkastelu, se laaditaan kaupunkisuunnitteluosastolla yhteistyössä liikenne- ja viheralueet -vastuualueen kanssa.

Tarkastelussa kyseisen asemakaavan viheralueille laaditaan sen käyttöä, reittejä, hoitoa ja vastuualueita kuvaavat teemakartat sekä nykytilanteesta että tavoitellusta tilanteesta. Supistettu tarkastelu riittää pienissä, tavanomaisissa kohteissa yleissuunnitteluvaiheen asiakirjaksi, josta saadaan tarvittava lähtötieto jatkohankkeita varten.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta