Suoraan sisältöön

EEMELIN KORTTELILEIKKIPUISTO

Eemelin leikkipuisto saneerataan vuonna 2018, puistoon johtavat reitit kunnostetaan samassa yhteydessä. Puisto sijoittuu asemakaavassa sille osoitetulle viheralueelle (Pl) Pellonpääntien ja Eemelintien välissä. Kohde on Jyväskylän leikkipuistojen palveluverkostossa korttelileikkipuisto tasoinen, 0-12 -vuotiaille tarkoitettu turvallinen, kaupungin ylläpitämä leikkipaikka.

Puiston suunnittelu on käynnistetty tarkastelemalla kokonaistaloudellisesti järkevintä toteutusratkaisua. Saneeraus tehdään pääosin olemassa olevan leikkipuiston alueelle, nykyiset välineet ovat jo elinkaarensa päässä ja poistettavia. Yhteysreitit ovat olemassa olevia, mutta osin nykyisellään ruohottuneita. Muita suunnittelussa tarkasteltavia asioita ovat olleet mm. alueen turvallisuus, monipuolisuus, esteettömyys, toiminnallisuus, valaistusratkaisut, muut kalusteet ja varusteet sekä tasaus- ja kuivatusratkaisut.

Puiston teemaksi on valittu ”kotieläinpiha”, jonka perusteella sinne on valittu maataloustraktori tankkauspisteineen ja kotieläimiä. Teemaan liittyen puiston laidoille tehdään loivia laidunmaakumpareita kaivuumaista sekä pätkät riukuaitaa. Keinuja on erilaisia, mm. pesäkeinu ja turvaistuin pienemmille lapsille. Puiston kasvillisuutta uusitaan ja poistetaan muutama puu. Myös roska-astiat, penkit ja alueen valaistus uusitaan. Puiston läpi aurataan talvisin kulkureitti.

Suunnitelmasta voi laittaa palautetta 15.11. 2017 saakka.

Lisätiedot ja palaute suunnitelmaan:
rakennuttajahortonomi Leena Rapo
puh. (014) 266 5148
leena.rapo[at]jkl.fi

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Kaavaote (pdf)

Suunnitelmaselostus (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Viherrakennussuunnitelma (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta