Suoraan sisältöön

Ruusupuiston vihersuunnitelma

Yleistä

Ruusupuisto sijaitsee Jyväskylän Seminaarinmäen eteläpäässä, kaupunginosassa nro. 5. Puisto sijaitsee 1,2 km keskustasta lounaaseen. Ruusupuisto rajautuu Keskussairaalantiehen ja Alvar Aallon katuun. Puistossa sijaitsee Keski-Suomen museo.

Alun perin Ruusupuisto toimi kaupungin asukkaiden kävelypuistona 1900-luvun alussa, mutta v. 1960 rakennetun museon sekä lisääntyneiden liikennejärjestelytarpeiden myötä sen ala on pienentynyt. Museon rakentamisen yhteydessä alueelle tehtiin istutussuunnitelma arkkitehti Matti Itkosen toimesta. Vuoden 1988 peruskorjauksen ja laajennuksen yhteydessä kaupungin kunnallistekniikan suunnitteluosasto laati uuden istutussuunnitelman. (Keski-Suomen museon rakennushistoriaselvitys, 2013). Vuonna 2013 Näkymä Oy teki alueelle lähiympäristösuunnitelman.

Rakennuskohde

Vihersuunnitelman suunnittelualue kattaa Ruusupuiston pohjoispuolen, joka rajautuu Keski-Suomen museoon, Keskussairaalantiehen ja Alvar Aallon katuun. Suunnittelualueen koko on n. 5700 m2. Kaavamerkinnältään Ruusupuisto on VP/s eli suojeltu puistoalue.

Nykytilanne

Ruusupuiston nykytilanne perustuu vuonna 1988 tehtyyn suunnitelmaan. Ruusuista osa on huonokuntoisia. Puusto on enimmäkseen vanhaa. Portaat ovat osittain huonokuntoiset ja kulkuväylät kaipaavat kunnostusta. Kivituhkakäytävissä on sadevesien aiheuttamaa eroosiota, sillä pintavesien ohjaus on puutteellista.

Suunnitteluratkaisut

Suunnitteluratkaisuissa pyrittiin kunnioittamaan Ruusupuiston nykyistä ilmettä, tilaajan toiveita sekä Näkymä Oy:n laatimaa lähiympäristösuunnitelmaa. Kulkuväylien sijainti pysyy ennallaan. Pysäköintialueelta puistoon kulkevaa kulkuväylää muutetaan sen verran, että se alkaa Keskussairaalantien varrella olevan linja-autopysäkin vierestä. Alvar Aallon kadun puolelle laskeutuvien portaiden päähän rakennetaan betonikivellä päällystetty ja reunakivellä korotettu kevyenliikenteenväylä, joka yhtyy Alvar Aallon kadun kevyenliikenteenväylään. Samalla pihan nurmialueita pienennetään, jotta kulku lastauslaiturille ja p-alueelle helpottuu. Puiston läpi kulkevaa alempaa poikkikäytävää jatketaan uusia yliopistorakennuksia kohden, kuten lähiympäristösuunnitelmassa oli ehdotettu. Puiston olemassa olevat portaat kunnostetaan. Käytävien yhteyteen rakennetaan uusia
graniittimuureja sekä graniittinupukivikouruja. Käytävät päällystetään sirotepinnalla.

Suuret männyt säilytetään. Poistettaviksi puiksi ehdotetaan museon vierellä kasvavia pieniä mäntyjä, osa vanhoista koivuista sekä muutama pienemmistä lehtipuista. Osa nykyisistä ruusupensaista uudistetaan alasleikkuun avulla. Nykyisiä lajikkeita istutetaan alueelle uudelleen, jonka lisäksi puistoon istutetaan myös uusia ruusulajikkeita. Suunnitelmassa käytettyjä ruusulajikkeita on yhteensä 24 kpl. Vanhat ja liian suuriksi kasvaneet jasmiinit, tuhkapensaat ja angervot poistetaan ja korvataan ruusupensailla. Vanha betoninen vesikouru poistetaan nupukivikourun tieltä. Osa vanhoista reunuksista poistetaan, osa asennetaan uudelleen.

Alueelle sijoitetaan muutama uusi puistonpenkki. Suunnitelmassa on annettu myös ohjeellinen sijainti uusille valaisinpylväille. Ruusupuiston valaistussuunnittelu on osa alueelle laadittavaa kokonaisvalaistussuunnitelmaa.

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemakaavaote (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta